Familjehem eller jourhem

Har du och din familj möjlighet att ställa upp för ett barn eller en ung människa? Vi söker familjer, som under kortare eller längre perioder, kan öppna sitt hem för ett barn eller en tonåring som behöver bo i familjehem eller jourhem.

Vi har också behov av kontaktfamiljer och kontaktpersoner som ställer upp för barn och ungdomar någon gång i månaden. Läs mer under rubriken "Kontaktfamilj eller kontaktperson" till vänster.

Bra att veta för familjehem

Vi har samlar information om våra aktiviteter, handledningsgrupper, utbildningar och annat som är intressant för våra familjehem att ta del av.

Är du intresserad av att bli familjehem?

Anmäl ditt intresse för att bli familjehem/jourhem så får du veta mer. Vi kontaktar dig och du har inte åtagit dig något, bara skickat oss en intresseanmälan.

Erika Lilja och Dick Åslund

Erika Lilja skrev ett brev till Nyköpings kommun och fick snabbt svar. Hon beskriver familjehemsekreterarna som professionella och tillgängliga.

– Det verkar som om man får bra uppbackning som familjehem, säger Erika.

– Jag har varit i den situationen, jag fick ta hand om mig själv när mamma dog. Pappa bodde inte med oss och jag kan identifiera mig med unga grabbar som är på glid, berättar Dick Åslund.

En stor insats för ett barn

Att vara familjehem eller jourhem är att göra en mycket stor insats för ett barn eller en ungdom. Du och din familj öppnar ert hem för en ny familjemedlem som bor hos er tillfälligt under några dagar, några månader eller hela sin uppväxt!

Ett barn eller en tonåring som familjehemsplaceras kommer ofta från en tillvaro med sociala problem. Men det är sällan som banden till de biologiska föräldrarna kapas helt.

Meningen är att barnet eller tonåringen ska kunna flytta tillbaka till sitt ursprungshem när eller om det blir möjligt. Under tiden ska han eller hon få sin omvårdnad, fostran och trygghet i familjehemmet men ha regelbunden kontakt med sina föräldrar och annan släkt.

Jourhem när det krisar

Ibland händer det som inte får hända. Ett barn eller en tonåring kan inte bo kvar hemma utan måste snabbt få komma i trygghet i väntan på att  få ett familjem.

Vem kan bli familjehem?

Vi söker familjer med en stabil livssituation och som har engagemang och tid för att ta emot ytterligare en familjemedlem. Ett plus är om ni har egna barn, och ett absolut MÅSTE är att alla familjemedlemmar är överens om att vilja vara familjehem.

För att bli godkända som familjehem under en period över tre månader måste ni genomgå en familjehemsutredning och få ett medgivande, tillstånd, från Socialnämnden i Nyköpings kommun.

Familjehemsenheten utför familjehemsutredningen som innefattar ett antal träffar, en intervju, kontroll i social- och polisregisterutdrag samt referensuppgifter.

Utbildning och handledning

Vi vet av erfarenhet att våra familjehem periodvis kan hamna i svåra situationer. Därför är det viktigt att familjehemmet i så stor utsträckning som möjligt tar emot den hjälp som erbjuds.

Under uppdragets gång har ni kontakt med en socialsekreterare som handleder er. Ni kan även erbjudas annan handledning eller stöd av familjehemsenheten.

Ersättning och avtal

Alla familjehem har ett avtal med Nyköpings kommun. Som familjehem erhåller ni ett arvode som fastställs utifrån Kommunförbundets rekommendationer. Arvodet motsvarar inte en heltidslön/månad, varför ett familjehemsuppdrag inte kan ses som en alternativ inkomstkälla. En månatlig omkostnadsersättning täcker barnets kostnader för livsuppehälle och andra särskilda utgifter. Eventuell utrustning kan lånas ut från familjehemsenheten.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-10-10
Sidansvarig: Gabriel Billing