Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Anmälningsplikt

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att barn upp till 18 år får sina grundläggande behov tillgodosedda. För att vi ska kunna hjälpa till måste vi få veta var behoven finns. 

Misstänker du att ett barn eller en ungdom far illa?

Ring oss!

Tfn 0155-45 77 14
Detta är ett  nytt telefonnummer från 1 november 2017  - ett och samma telefonnummer för barn och ungdomar (0-18år).

Anmäl via blankett. 

Blanketten ska skrivas ut och skickas till:

Division Social omsorg
Östra Rundgatan 11
611 83 Nyköping 

Privatpersoner bör anmäla till socialtjänsten om man känner till något barn som behandlas på ett sådant sätt att det behöver stöd eller skydd.

Alla som arbetar med barn och ungdomar ska anmäla oro

Alla som arbetar med barn och ungdomar har ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma deras situation. Personal på bland annat förskolor, skolor, fritidsgårdar och vårdcentraler har ett personligt ansvar enligt 14 kapitlet 1 § i socialtjänstlagen att anmäla till socialtjänsten om de känner oro för ett barn. Av lagtexten framgår att det räcker att tro att socialtjänsten kan komma att behöva ingripa – du behöver inte vara säker, det är socialtjänsten som utreder.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-11-01
Sidansvarig: Glenn Andersson
Mer info