Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Kommunens stöd till anhöriga

Här finns information om vilket stöd och hjälp som finns för dig som är anhörig till en äldre person eller någon som har psykisk eller fysisk funktionsnedsättning.

Att vara anhörig till någon som behöver mycket stöd och hjälp kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande. Hos kommunen finns hjälp att få, både i form av råd och stöd och särskilda insatser som underlättar din vardag.

För vissa stödinsatser krävs biståndsbeslut. Det innebär att du måste ta kontakt med handläggare för att ansöka om den hjälp du önskar. Du är alltid välkommen att kontakta handläggare på kommunens myndighetskontor. Handläggaren kan informera om vilka olika former av stöd och avlastning som finns och också hjälpa till med ansökan.

Insatser för anhöriga till personer med funktionsnedsättning

Insatser för anhöriga till äldre

Kommunens demenssjuksköterska

Kommunens demenssjuksköterska erbjuder hembesök till personer som fått en demensdiagnos. Du som anhörig är välkommen att vara med. Demenssjuksköterskan deltar även på anhörigutbildningar som ordnas av minnesmottagningen på Nyköpings lasarett och Anhörigcenter.

Demenssjuksköterska Gunilla Carlsson nås på telefon 0155-24 80 10 eller på e-post gunilla.carlsson@nykoping.se Du kan också nå Gunilla via Anhörigcenter.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2015-07-14