Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Trygghetslarm och telefonservice

Trygghetslarm hjälper dig att tillkalla hjälp från hemtjänsten i akuta situationer. När du larmar kommer du i kontakt med kommunens samordningscentral, som är bemannad dygnet runt. Att ha trygghetslarm ska bidra till att du känner dig trygg hemma. Ett alternativ till trygghetslarm är telefonservice.

Trygghetslarm

Genom en enkel installation i det vanliga telefonnätet kan du med en larmknapp på ett armband nå personal från hemtjänsten om du behöver hjälp. När du larmar kommer du i kontakt med kommunens samordningcentral, som är bemannad dygnet runt. Larminstallatören ser sedan till att hemtjänstpersonal kommer hem till dig.

Vem har rätt till trygghetslarm?

Trygghetslarm beviljas dig som av olika anledningar har en ökad fallrisk och/eller upplever dig själv som otrygg i hemmet.

Vad kostar ett trygghetslarm?

Kostnaden för trygghetslarm grundar sig på din inkomst och kan högst vara 245 kr/månad.

Ansökan om trygghetslarm

Du ansöker genom att ta kontakt med kommunens handläggare. Tillsammans går ni igenom dina behov och önskemål. Därefter gör handläggaren en bedömning av dina behov och fattar beslut. Du får ett beslutsmeddelande med posten.

Du som är över 75 år, folkbokförd och bosatt i Nyköpings kommun kan begära att få trygghetslarm utan att någon utredning eller hembesök behöver göras - en så kallad förenklad handläggning. Fyll i blankett för begäran om trygghetslarm. 

Att tänka på om du beviljas trygghetslarm

Du som börjar med trygghetslarm lånar ut nycklar till ditt hem mot kvittens. Det är för att personalen ska kunna komma in om du larmat.

Hur fungerar trygghetslarm?

Trygghetslarmet kopplas till din telefon. När du larmar kommer du i kontakt med kommunens samordningscentral, som är bemannad dygnet runt. Larmoperatören ser till att hemtjänstpersonal kommer hem till dig.

Trygghetslarmet testas automatiskt en gång per dygn för att se att larmet fungerar som det ska. Testet genomförs utan att du märker det och du kommer också regelbundet att bli kontaktad av larmoperatören för att själv provlarma. Testlarmet kostar en samtalsmarkering och kommer att debiteras på din telefonräkning. Testet är viktigt för att kommunens ska kunna garantera att larmet fungerar.

Telefonservice

Ett alternativ till trygghetslarm är telefonservice. Att ha telefonservice innebär att du blir uppringd av personal från hemtjänsten dagligen.

Vad kostar telefonservice?

Kostnaden grundar sig på din inkomst och kan vara högst 120 kr/månad.

Ansökan om telefonservice

Du ansöker genom att ta kontakt med kommunens handläggare. Handläggaren gör en individuell behovsbedömning och fattar beslut om insats.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-11-07
Sidansvarig: Stefan Gjuse