Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Trygghetskamera - ett alternativ för tillsyn

Sedan 2016 finns det möjlighet för personer som har fått tillsyn beviljat att få en trygghetskamera. Det är en webbkamera som installeras i hemmet och personalen kan då göra tillsynsbesök utan att störa eller riskera att väcka dig.

Vissa som har fått tillsyn beviljat som en insats kan uppleva det störande att få nattliga hembesök. Därför finns trygghetskameran - en tillsyn via webbkamera. Den är ett alternativ för dig som inte vill få nattsömnen störd, sover oroligt eller inte vill ha personligt besök. Trygghetskamera kan ersätta eller komplettera de tillsynsbesök som omvårdnadspersonal gör.

Så här ser trygghetskameran ut

Så här ser trygghetskameran ut.

Att ha en trygghetskamera hemma är helt frivilligt och skriftligt samtycke tas in från alla som provar kameran.

Placeras i hemmet

Kameran placeras hemma hos dig. Inga bilder lagras och trygghetskameran är helt ljudlös. Kameran har ingen ljudupptagning och det går inte att prata genom den.


Fördelen med trygghetskamera är att du inte blir väckt i onödan i samband med tillsynsbesöket.
Syftet med trygghetskamera är att öka din trygghet.

Överrenskomna tider

Tillsyn sker på överenskomna tider, övrig tid är kameran i viloläge. Det är larmoperatör på kommunens samordningscentral som gör tillsynen. De tittar via kameran att allt är lugnt och tryggt.

Inga bilder lagras och trygghetskameran är helt ljudlös. Kameran har ingen ljudupptagning och det går inte att prata genom den.

Om larmoperatören på kommunens samordningscentral inte kan få kontakt med trygghetskameran vid de bestämda tidpunkterna eller om de ser något avvikande vid tillsynen via kameran, kommer omsorgspersonal från hemtjänstens nattpatrull eller personal på äldreboendet att komma hem till personen för ett vanligt tillsynsbesök.

Hög säkerhet

Säkerheten är hög och användandet av kameror är hårt reglerat av Datainspektionen. Kommunen har IT-säkerhetslösningar för att förhindra att obehöriga kan ta sig in i de skyddade systemen.

Om larmoperatören på kommunens samordningscentral inte kan få kontakt med trygghetskameran vid de överrenskomna tidpunkterna eller om något avvikande syns vid tillsynen via kameran, gör omvårdnadspersonal ett vanligt tillsynsbesök.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-10-23