Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan gå så långt kan ansöka om särskilt parkeringstillstånd. Tillståndet gäller i hela landet.  

Använd blanketten "Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade" för ansöka om parkeringstillstånd. Komplettera din ansökan med ett läkarintyg och skicka handlingarna till Tekniska divisionen.

Nyköpings kommun gör en bedömning av din ansökan. Bedömningen utgår från handboken "Parkeringstillstånd för rörelsehindrade" som Sveriges kommuner och landsting har gett ut. Den beskriver vilka som är berättigade till parkeringstillståndet.

Handläggningstiden för ansökan av parkeringstillståndet är minst tre veckor.

Bra att veta om parkeringstillstånd

  • Till ansökan om parkeringstillståndet ska läkaren skriva hur många meter du kan gå på plan mark, med eller utan hjälpmedel.
  • Parkeringstillståndet är giltigt i högst tre år, om läkaren anger att ditt handikapp kommer att bestå i mer än två år.
  • Du som har ett kortvarigt rörelsehinder - sex månader eller mindre - kan inte få parkeringstillståndet.
  • Enbart svårighet att bära utgör inte grund för ett parkeringstillstånd.
  • Om du vill förnya parkeringstillståndet skickar du en ny ansökan. Kommunen gör då en ny prövning. Att du haft tillstånd tidigare innebär inte att din nya ansökan automatiskt beviljas.
  • Parkeringstillståndet gäller endast på allmänna platser som gator, vägar och offentliga parkeringsplatser som tillhör kommunen.
  • Tillståndet är giltigt i hela landet, men lokala trafikregler gäller.  
  • Borttappat kort måste först anmälas till polisen innan ett nytt parkeringstillstånd kan utfärdas.
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-12-14
Sidansvarig: Johan Ahlezon