Bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan få bidrag till att anpassa din bostad för att du ska kunna bo kvar hemma.

Bostadsanpassningsbidraget är till för att ge dig möjlighet till ett självständigt liv i ditt eget hem. Det är dina funktionsnedsättningar som avgör vilket behov av anpassning du har. Förutsättningen för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig för att din bostad ska bli ändamålsenlig som bostad och att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, till exempel med hjälpmedel. Den bedömningen gör legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, till exempel läkare, sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Vem kan få bostadsanpassningsbidrag?

  • du som har en bestående funktionsnedsättning eller delar hushåll med en person med bestående funktionsnedsättning
  • du som är förälder med delad vård om barn med bestående funktionsnedsättning
  • du som i ditt hem långvarigt och regelbundet vårdar en person med bestående funktionsnedsättning

För att du ska få bostadsanpassningsbidrag måste du äga din egen bostad eller ha en hyres- eller bostadsrätt.

Vad kan bidraget användas till?

Bidraget används för anpassning av fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner menas sådant som normalt inte tas med vid flytt. Du kan inte få bidrag för anpassning av lösa inventarier och hjälpmedel. Inte heller till sådana åtgärder som betraktas som normalt bostadsunderhåll, reparationer eller andra tekniska brister i bostaden.

Anpassningsåtgärder kan behövas för att du ska kunna

  • komma in i och ut ur din bostad.
  • förfytta dig i din bostad.
  • klara din hygien.
  • laga mat.
  •  

Medgivande från fastighetsägare

Du måste själv skaffa ett skriftligt ägarmedgivande från fastighetsägaren innan beviljade åtgärder kan göras.

Att tänka på när du köper eller byter bostad

Möjligheten att få bidrag när du köper eller byter bostad är begränsad. Du förväntas välja en bostad som är lämplig med hänsyn till dina funktionsnedsättningar. Kommunens handläggare av bostadsanpassningsbidrag kan berätta mer om vad som gäller vid köp eller byte av bostad.

Ansökan

För att ansöka om bidrag för bostadsanpassning fyller du i en ansökningsblankett. Med din ansökan ska det finnas ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. Handläggaren kan hjälpa dig med ansökan.

Handläggaren utreder ditt behov och fattar beslut utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag SFS 1992:1574.

Överklaga beslut

Om din ansökan inte beviljas får du ett skriftligt beslut med motivering till avslaget. Där ska det framgå varför du har fått avslag och hur du kan överklaga beslutet. Om du vill kan en handläggare hjälpa dig att överklaga. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor räknat från den dag då du tog del av beslutet. Kommunen gör sedan en överprövning av beslutet. Om avslaget står fast skickas din överklagan vidare till Länsrätten som prövar ärendet.

När du fått bostadsanpassningsbidrag

När du beviljats bostadsanpassningsbidrag kan du få hjälp av kommunen med upphandlingen, beställningen och betalningen av åtgärderna. Det som behövs är en fullmakt som gäller mellan dig och kommunen.

Efter att din anpassning är gjord är det du som äger den. Det innebär att du själv får stå för eventuella reparationer och underhåll om det behövs. Du kan få bidrag till reparationer för tekniskt avancerad utrustning, som till exempel hissar, höj- och sänkbar inredning, toalett/dusch och torkanordning på toalettstol samt dörrautomatik.

Villaägare och bostadsrättsinnehavare får själva stå för eventuella kostnader vid återställning av anpassningar. Om det handlar om en reklamation av anpassningen tar du kontakt med entreprenören som utfört arbetet.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-01-16
Sidansvarig: Monica Jansson