Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Avgifter

Här kan du läsa om vad olika insatser till äldre kostar.

Kommunerna i Sörmland har gemensamma avgifter för flera insatser. Avgifterna påverkas av nationella beslut och av kommunens taxor/avgifter och ändras varje år.

Avgiftsbeslut

När du beviljats en insats gör kommunen en beräkning och fattar beslut om avgift. Du får skriftligt besked (avgiftsbeslut) om vilken avgift du ska betala och information om hur avgiften räknats fram.

Hur beräknas avgiften?

När du beviljats en insats räknas din avgift ut så här; vi börjar med din inkomst, det vill säga din pension eller sjukersättning samt dina ränteinkomster. Har du bostadstillägg lägger vi till den summan. Därefter drar vi ifrån summan för din bostadskostnad. Sist drar vi ifrån förbehållsbeloppet, som är nationellt beslutat, och ska täcka normala levnadskostnader, förutom boendekostnad. Den summa vi får fram kallar vi för avgiftsutrymme som betyder den summa pengar (avgift) som du beräknas kunna betala för insatsen.

Riksdagen har beslutat om en så kallad maxtaxa som ändras varje år. Maxtaxan är den högsta avgiften som kommunen får ta ut för vårdavgift på särskilt boende eller hemtjänst.

Från och med 1 maj 2017 är maxtaxan 2 013 kronor per månad. Vanligtvis justerar vi avgifterna vid årsskiftet men i år justerar vi dem från och med den 1 maj. Det beror på att Socialstyrelsen har ändrat reglerna och därför blev anpassningen till 2017 års prisnivå fördröjd.

Exempel

Nedan ser du ett exempel på en avgiftsberäkning för en ensamstående person över 61 år som har hemtjänst:

11 040 kr  Man utgår ifrån aktuell inkomst per månad inklusive ev
bostadstillägg.

 -5 200 kr  Summan för hyra/boendekostnad per månad dras bort
från beloppet.

 -5 057 kr  Summan för levnadskostnader per månad dras bort från 
beloppet.
______________________________________________________
783 kr      Avgift per månad för hemtjänst

Överklagan

Avgifter, förbehållsbelopp och inkomster kan överklagas enligt
16 kap. § 3 socialtjänstlagen. Information finns på beslutsmeddelandet som du får från kommunen.

Kommunens hälso- och sjukvård

Besök av kommunens distriktssköterska kostar 159 kronor.

Att vara inskriven i hemsjukvården kostar 468 kr per månad samt 156 kr för förbandsmaterial. Avgiften ingår i maxtaxan för äldreomsorg.

Avgift för hemtjänst

Så här mycket kostar hemtjänst per timme

1 timme: 335 kr

2 timmar: 671 kr

3 timmar: 1 006 kr

4 timmar: 1 342 kr

5 timmar: 1 677 kr

6 timmar eller mer: 2 013 kr (maxavgift)

Avgift för kost

Hemlevererat huvudmål (kallas matlåda) kostar, från och med 1 oktober 2017, per person för ett 7-dagars abonnemang 843 kr per månad och för 5-dagars abonnemang 602 kr per månad.

Mat på särskilt boende (äldreboende), med kostabonnemang, kostar 3 146 kr per månad och person.

Trygghetslarm och telefonservice

Avgiften för trygghetslarm är 250 kronor i månaden. Avgiften för telefonservice är 122 kronor i månaden. 

Avbokning av insatser ger del av avgiften tillbaka

Om du av något skäl tillfälligt inte vill ha din insats utförd måste du avboka. Du får då en del av avgiften tillbaka. Avbokning görs på särskild blankett som lämnas till personalen senast 5 dagar i förväg.

Pdf ikon Avbokning av vård och mat på äldreboende

Pdf ikon Avbokning av hemtjänst, städ/tvätt/inköp

Vart vänder jag mig?

Upplysningar lämnas av kommunens avgiftshandläggare, tfn växel 0155-24 80 00.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-10-11
Sidansvarig: Leila Parmenberg