Akut hjälp

Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns stöd inom olika områden. Här hittar du viktiga telefonnummer.

Akut social hjälp på dagtid vardagar

Om du behöver akut social hjälp på vardagar under kontorstid kl. 8-17 vänder du dig till Barn- och ungdomsenheten, tfn växel 0155-24 80 00, eller till Vuxenenheten, tfn växel 0155-24 80 00.

Akut social hjälp efter kontorstid och på helger

Till Social beredskap kan du vända dig om du eller din familj har akuta sociala problem när socialtjänsten är stängd, efter kontorstid 8-17 och på helger.

Tfn 073-773 72 73 

Social beredskap tar emot anmälningar om någon person är i akut behov av hjälp, till exempel ett barn som far illa eller en person med missbruksproblem som inte kan ta hand om sig själv.

Om din fråga gäller sjukvård ring 1177 Sjukvårdsrådgivningen.

Hjälp till barn och unga

Om du känner att du inte mår bra får du tips här om vart du kan vända dig för att få hjälp.

SOS Alarm 112

Är du i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp ring 112. Berätta vad har hänt, var det har hänt och från vilket telefonnummer du ringer. Telefonlinjen är öppen dygnet runt. 
Vad händer när du ringer 112? 

Sjukvårdsrådgivning dygnet runt

Om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver råd av en sjuksköterska ring sjukvårdsrådgivnigen.
Tfn: 1177
www.1177.se  

Vid katastrofer eller större olyckshändelser

Lyssna på lokalradion P4 för mer information. De är skyldiga att sända så kallat VMA - viktigt meddelande till allmänheten, när myndigheterna begär det. VMA kan också skickas ut genom utomhussignaler

Nationellt informationsnummer 113 13 och www.krisinformation.se

Sverige har ett nationellt informationsnummer, 113 13. Där kan du få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället, exempelvis en större storm, influensaepidemi eller översvämning. All information som lämnas på 113 13 är avstämd med kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter eller andra ansvariga aktörer. 

Du hittar också information på www.krisinformation.se 

Polis

I brådskade ärenden ring 112. För övriga ärenden, till exempel polisanmälan, ring 114 14.
www.polisen.se  

Räddningstjänst

I brådskade ärenden ring 112.
För övriga ärenden ring 0155-24 75 10.
Sörmlandskustens räddningstjänsts webbplats

Våld i nära relation

Till dig som blir hotad eller slagen

Social omsorg
Tfn 0155-45 70 03

Familjefridsmottagningen, öppen mottagning
Tfn 0155-24 81 01

Kvinnojouren Mira
Tfn 0155-21 17 11
Kvinnojouren Mira Nyköping

Till dig som hotar eller slår

Familjefridsmottagningen, öppen mottagning
Tfn 0155-24 81 01

Till dig som har en förälder som hotar eller slår

Cumulus
Tfn: 0155-24 81 01

Efter kontorstid ring Social beredskap 073-773 72 73

Kvinnofridslinjen

Tfn: 020-50 50 50
www.kvinnofridslinjen.se

Brottsofferjouren Nyköping

Tfn: 0155-28 62 20
www.boj.se

Rädda barnens föräldrastödstelefon

Tfn: 020-786 786

BRIS vuxentelefon om barn

Tfn 077-150 50 50
www.bris.se

BRIS Barnens hjälptelefon

Tfn: 116 111
www.bris.se

Nyköpings lasarett

Tfn: 0155-24 50 00
www.landstingetsormland.se

Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett

Tfn: 0155-24 50 00

Psykiatriskt akutteam Nyköpings lasarett

Tfn: 0155-24 72 11
Telefontider: mån-sön 00:00-24:00

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP), Nyköpings lasarett

Tfn: 0155-24 56 00

UMO - din ungdomsmottagning på nätet

www.umo.se

Läkemedelsupplysningen

Tfn: 0771-46 70 10, vardagar mellan kl. 8-17.

Giftinformation

Vid förgiftning ring 112 och begär giftinformation.
I mindre brådskande fall ring 08-33 12 31, dygnet runt.
www.giftinformation.se

Jourhavande kompis

Du är aldrig så ensam som du kanske känner dig ibland. Du som är under 25 år kan ringa Röda Korsets jourhavande kompis och prata om det där som du inte vill eller vågar ta upp med någon annan.
Tfn: 020-222 444, måndag-fredag klockan 18.00-22.00 och lördag-söndag klockan 14.00-18.00.

Jourhavande medmänniska

Tfn: 08-702 16 80

Jourhavande präst

Tfn: 112

Svenska kyrkan Nyköping

Tfn: 0155-751 00
www.svenskakyrkan.se  

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-02-16
Sidansvarig: Helena Westerlund