Satsningar läsåret 17/18

Med start nu i höst påbörjar Nyköpings gymnasium sin resa mot en mera sammanhållen verksamhet där bland annat fyra olika skolenheter ska samlas till en.

Fokus i den nya organisationens utformning är att nå en ökad kvalitetsutveckling för eleverna. Skolledningen för gymnasiet har samlat detta arbete i begreppet GY 18.

I korthet innebär GY 18 bland annat en anpassning av ledningsstruktur samt förstärkningar inom administration och elevhälsa.

Vidare ska verksamhetens grenar, innehållsmässigt, stärkas genom att tydligare samlas kring den sedan några år framtagna visionen för Nyköpings gymnasium. Utgångspunkt för arbetet är att bygga en intern fortbildnings- och utbildningskultur kring eleverna, där metodiken hämtas från det pågående projektet Förbättrade resultat.

Siffran 18 är en markör för uppstartfasen som sträcker sig till hösterminen 2018 då nya skolbyggnaden på Gripenområdet är färdigställd. För att ytterligare stärka upp ramen kring denna interna satsning har Nyköpings gymnasium knutit till sig ett samarbete med Challenging Learning, ett utbildningsföretag med säte i England.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-08-31
Sidansvarig: Annika Broman