Gymnasieprogrammen som ger jobb

Elever som har läst ett yrkesprogram inom bygg, fordon eller vård och omsorg har stora chanser att få jobb inom ett år efter att de avslutat gymnasieskolan. Det säger Skolverket i sin rapport Vad gör ungdomar efter gymnasieskolan 2015? 

De ungdomar som dessutom tagit sin gymnasieexamen har enligt rapporeten allra störst möjlighet att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden.

Fyra yrkesprogram som leder till jobb

De ungdomar som mest framgångsrikt hade etablerat sig på arbetsmarknaden ett år efter examen var de med examen från Bygg- och anläggningsprogrammet och Fordons- och transportprogrammet.  Där över hälften av dessa, 54 %, hade en etablerad ställning på arbetsmarknaden. Det innebär bland annat att de hade en årsinkomst på minst 187 100 kronor och inte hade varit registrerade som arbetslösa under året.

Ett år efter examen hade 52 % av de ungdomar som avslutat Vård- och omsorgsprogrammet en etablerad ställning på arbetsmarknaden. Motsvarande siffra för ungdomar som läst VVS- och fastighetsprogrammet var 49 %.

Högskoleförberedande program leder också till arbete

I rapporten visar Skolverket att det inte enbart är yrkesprogram som leder till arbete kort tid efter gymnasieskolan. Nästan var femte ungdom som fullföljt ett högskoleförberedande program hade en etablerad ställning på arbetsmarknaden ett år senare. Störst andel kom från Ekonomiprogrammet där 25 % av ungdomarna med examen var etablerade.  

Fakta om statistiken

Skolverkets statistik redovisar vad de ungdomar som avslutade sina gymnasiestudier läsåret 2013/14 gjorde ett år efter gymnasieskolan, kalenderåret 2015. Detta är den första årskullen som lämnat gymnasieskolan efter gymnasiereformen 2011.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-12-18
Sidansvarig: Annika Broman