Ola Flennegård har fått utmärkelsen Lärarpriset av Michael A. Frieds stiftelse.

Ola Flennegård som är lärare i svenska och historia på Nyköpings gymnasium har fått utmärkelsen Lärarpriset av Michael A. Frieds stiftelse. Han får det för sin skicklighet och förmåga att undervisa om och hålla minnet av Förintelsen levande, bland annat genom att resa med elever till Förintelsens minnesplatser i Polen. Det är Hedi Fried, överlevare från Förintelsen, som instiftat priset i sin makes namn.

Ola berättar om utmärkelsen och resorna:

Utmärkelsen har en särskild betydelse för mig, kanske för att jag befunnit mig så enormt många timmar de senaste femton åren inom Förintelsens kontext; det går inte att vistas där frivilligt, vilket ju gällt för min del, utan att med jämna mellanrum försöka förmedla vad denna del av historien kan säga om oss själva.

Resorna har också stor inverkan på eleverna. Eftersom Förintelsen är en historisk händelse måste vi utgå från att den intellektuellt går att förstå. Den ägde med andra ord rum i ett sammanhang som går att beskriva. Därmed blir förberedelserna inför resan helt avgörande för elevernas möjligheter att tillgodogöra sig mötet med minnesplatserna i Polen. Och det är just detta eleverna förstår - att resan till minnesplatserna inte bygger på någon enkel chockpedagogik utan syftar till en djupgående intellektuell och känslomässig utveckling. Därför är det inte heller konstigt att före detta elever åratals efteråt uttrycker att resan var avgörande för deras utveckling som människor. I grund och botten är det hela en fråga om historiens betydelse för vår självförståelse. Således finns det flera exempel på Gripenelever som genom åren fått avgörande impulser för engagemang i olika demokratifrågor under sin gymnasietid."

Foto av Ola Flennegård på rampen i lägret Auschwitz   Birkenau tillsammans med skolelever.

Foto av Ola Flennegård på rampen i lägret Auschwitz Birkenau tillsammans med skolelever.

Priset kommer att delas ut till Ola Flennegård vid en ceremoni i riksdagen på Förintelsens minnesdag 27 januari 2016. Prissumman är 10 000 SEK.

På Nyköpings gymnasium är det flera lärare som är engagerade i förberedelserna och resorna till Polen. Resorna är en del av elevernas utbildning, för vilket Nyköpings gymnasium vann Emerichfondens 27-januaripris 2012 för. Priset mottogs januari 2013.

Mer information om Ola Flennegård:
Inom ramen för Naturvetenskapsprogrammet har Ola Flennegård arbetat med resor till Förintelsens minnesplatser sedan 2001. Ola arbetar även som konsult med att arrangera pedagogiska projekt och resor i samma tema, bland annat för Svenska kyrkan, Forum för levande historia och andra skolor. Detta har även inneburit att Ola lett resor för riksdagsledamöter. Ola föreläser också en del för lärare runtom i Sverige om hur man i klassrummet - och på plats i Polen, kan arbeta med ämnet Förintelsen.

Mer information om Stiftelsen Michael A. Fried:
Stiftelsen främjar forskning och upplysning för bekämpande av främlingsfientlighet, rasism och antisemitism. Stiftelsen gör detta huvudsakligen genom att premiera lärare som arbetar i stiftelsens anda. Lärarstipendier delas ut för dokumenterade insatser som indikerar kreativitet och nytänkande i ett kontinuerligt arbete.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2015-12-18
Sidansvarig: Annika Broman