Ny skola samt flytt sommaren 2017

Nyköpings gymnasium ska samlas till ett campusområde. Det innebär att lokalerna på Gripenområdet ska renoveras och byggas om för att ge plats åt elever och program från Tessinskolan. Här nedan kan du läsa om byggprojektet i stort samt även den flytt av gymnasieprogram som kommer att göras sommaren 2017.

Se bildspel inifrån den nya huvudbyggnaden, hus X.

Vad ska göras? 

  • Renovering och ombyggnation gamla aulabyggnaden, (hus A). 
  • Rivning av halva före detta teknikbyggnaden, (hus B), tillbyggnation av en ny byggnad (hus X) samt ombyggnation av före detta teknikbyggnaden. 
  • Renovering och ombyggnation av övervåning samt nuvarande matsal och mottagningskök till verksamhetslokaler i gamla expeditionsbyggnaden (hus C).

kartbild

Nyköpings gymnasium kommer att bli Nyköpings största gymnasieskola.

Hus X blir skolans nya huvudbyggnad. Hus X, länkar ihop de andra byggnaderna samt är skolans välkomnande entré för elever, personal och besökare. Genom huvudentrén kommer man mitt in i skolan. Byggnaderna formar en halvcirkel runt en öppen yta som rymmer en cykelparkering för 400 cyklar, ett skoltorg och den befintliga gräsplanen. 

skiss

Tidplan

Vi kommer att flytta in i byggnaderna löpande vartefter etapperna avslutas. Alla etapper beräknas vara färdigställda till sommaren 2018.

Flytt av program inför hösten 2017 - skolstart 21 augusti. 

  • Bygg- och anläggningsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet flyttar från Nicolaiskolan till Aulabyggnaden på Gripenområdet.  
  • Barn- och fritidsprogrammet flyttar från Tessin till Aulabyggnaden på Gripenområdet. 
  • Handels- och administrationsprogrammet, Ekonomiprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet flyttar från Tessin till Nicolaiskolan. 
  • Estetiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet är kvar på Tessin hela nästa läsår tillsammans med elever från Nyköpings högstadium Omega. Gymnasieprogrammen flyttar till nya lokaler på gripenområdet sommaren 2018.

Fordons- och transportprogrammet och Flygteknikprogrammet vid Skavsta samt Introduktionsprogrammen och Gymnasiesär kommer att vara kvar i sina nuvarande lokaler vid terminsstarten 21 augusti.

Läs gärna mer om projektet här

Vår gemensamma framtid

Det känns spännande att gå en ny tid till mötes. Våra 4 olika enheter ska samlas till en (1), så parallellt med flytten och den dagliga verksamheten pågår ett omfattande planeringsarbete för att grundlägga och bygga den nya organisationen.Vi siktar in oss på att bygga en organisation som tar hänsyn till viktiga delar som goda resultat, integrering och gemenskap.  

Om du som elev eller vårdnadshavare har några frågor eller funderingar får du gärna vända dig till oss i skolledningen på Nyköpings gymnasium.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-02-09
Sidansvarig: Annika Broman