Internationell samverkan

Nyköpings gymnasiums internationella samarbeten utgår ifrån FN´s Globala Mål för hållbar utveckling. Internationalisering och hållbar utveckling är centrala teman i flera av våra program och kurser. 

 

Internationella utbytesprojekt positivt för skolmotivationen

Det har visat sig finnas en tydlig koppling mellan engagemang i internationella utbytesprojekt och ökad måluppfyllelse. Enligt en utvärdering utförd ht-2014, där 37 elever på Nyköpings gymnasium deltog framkom följande positiva resultat:

71% av eleverna uttrycker att deras motivation i skolan har ökat vilket innebär en ökad måluppfyllelse och bättre resultat i samtliga ämnen som en direkt effekt av internationaliseringsarbetet. Särskilt tydligt blir det i språkundervisningen (Årsrapport, sammanfattning av utvärdering, 2014)

”Skolan ska bidra till att människor får en identitet som kan relateras till och innefatta inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala” (Gymnasieskolans läroplan)

En viktig kompetens i framtiden

Internationalisering och internationellt samarbete är en viktig aspekt av svensk utbildningspolitik sedan länge. I en allt mer globaliserad värld med ett ständigt informationsflöde från jordens alla hörn rätt in i klassrummet, är insikter om hur livet kan te sig i en verklighet som inte är ens egen vardag av största värde för elever i alla skolformer. De globala hållbarhetsfrågorna berör hela skolan då sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv integreras i undervisningen. På en framtida arbetsmarknad är dessutom ökad interkulturell kompetens en förutsättning för att vara konkurrenskraftig.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-03-24
Sidansvarig: Mathias Demetriades