Projekt Förbättrade resultat

Nyköpings gymnasium arbetar med ett projekt för att motivera elever att nå bättre resultat. Projektet omfattar all personal inom gymnasieskolan och lärare, elevhälsa och skolledare har tillsammans genom grupparbeten tagit fram en vision och helhetsidé.

Målen för projektet är bland annat:

  • Att förbättra elevernas resultat så att det ligger i nivå med riksgenomsnittet
  • Andel elever med gymnasieexamen ska vara i nivå med rikets
  • Minska andelen elever som hoppar av gymnasiestudierna

Lärare, elevhälsa, skolledare och alla elever arbetar med olika insatser för att nå bättre resultat i skolan. Genom ett kollegialt lärande samlas personal för att lära mer om olika valda frågeställningar som är kopplade till helhetsidén. 

Projektet pågår mellan 2014-2018. Drivande i projektet är alla skolledare, projektgruppen och samtliga förstelärare. 

På bilden ser du en "wordsalad" framtagen på workshop med all personal inför framtagandet av helhetsidén. 

Bakgrund

De senaste 10 åren har mycket hänt inom gymnasieskolan i Sverige. Vi har infört GY11, en omfattande gymnasiereform som har inneburit att inte bara ämnen och kurser har omarbetats utan även att betygsskalan har ändrats, och många kurser har blivit mer teoretiskt krävande.

Vi har genom projektet en dator per elev fått förändrade pedagogiska förutsättningar, vilket ställer höga krav på andra metoder i undervisningssituationen. 

Inom Nyköpings gymnasium har vi också märkt av en kultur av "resultatnöjdhet" vilket märks på så sätt att alla elever inte alltid strävar efter högre betyg än E. Och slutligen har vi också märkt ett ökat behov av olika typ av stödinsatser för eleverna vilket ställer höga krav på lärarna att kunna variera och individualisera inlärningen.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-03-15
Sidansvarig: Anna Hedeklint