Läget kring Tessins lokaler

Här hittar du information om läget kring Tessins lokaler. 

På gång just nu (uppdaterat 19 januari)

Arbetsmiljöverket besökte Tessin för en inspektion tisdag 16 januari. Tre representanter från Arbetsmiljöverket träffade huvudskyddsombud, skolledning, miljöinspektörer och Kommunfastigheter.

Under mötet redovisades de åtgärder som gjorts och kommer att göras för att förbättra inomhusmiljön på Tessin. De har nu satts samman i en handlingsplan som skickats till Arbetsmiljöverket. Inspektionen avslutades med en rundvandring på skolan.

- När vi får in handlingsplanen ser vi en helhetsbild över alla åtgärder. Vi kan göra en kontroll längre fram för att se att handlingsplanen följs, säger Bo Knutsson, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket.

Fortsatta åtgärder:

  • Mattor fortsätter att bytas ut enligt en mycket noggrann process. Den innebär bland annat att rivningsmaterialet som skapas i rummet vid mattbytet förpackas i plastpåsar innan det tas ut från lokalen. Efter mattbytena kommer en noggrann städning att göras i de aktuella rummen. Mattbytena sker i den takt som skolverksamheten tillåter – när ett rum kan utrymmas går mattläggarna in. Arbetet sker i dialog mellan skolan och Kommunfastigheter. 
  • Städningen på skolan ses över och förbättras. 
  • Diskussioner pågår om möjligheten att använda kompletterande lokaler där personal och elever med besvär kan vistas innan modulskolan kan börja användas i början av mars. Vissa lokaler på Rosvalla används sedan en tid tillbaka liksom lokaler på Nyköpings högstadium Alpha som ligger intill Tessin.

Frågor och svar

Vad som gjordes inför skolstart 9 januari

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-01-19
Sidansvarig: Annika Broman
Mer info

Bakgrund

Elever och personal har upplevt besvär på Tessin och provtagningar gjordes innan jul. Luftproverna visade inga anmärkningar men vissa golvmattor är angripna av mögel och bakterier, som troligen kommer från en tidigare fuktskada.

Proverna är gjorda saneringsföretaget Stahrebolagen och analyserade av analysföretaget Eurofins Pegasus labb. De åtgärder som görs är rekommendationer från dem.

Skyddsombuden på skolan begärde ett så kallat skyddsombudsstopp med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap § 7 torsdag 11 januari. Samma dag upphävde Arbetsmiljöverket stoppet och skolan håller öppet som vanligt. Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion på skolan tisdag 16 januari.

Tidigare nyheter

171215 Första proverna på Tessin är normala

171222 Resultat provtagningar Tessin