Läget kring Tessins lokaler

Här hittar du information om läget kring Tessins lokaler. 

Läget just nu (uppdaterat 26 mars)

Tyvärr har ett nytt läge uppstått när det gäller modulhusen vid Tessin. Det är brister i brandskyddet vilket betyder att verksamheten inte kan flytta in under påsklovet som planerat.

Arbetet har och har haft högsta prioritet och byggarbetet i modulhusen har pågått även helger och kvällar. Nu i ett sent skede, har brister i brandskyddet hittats. Dokumentationen från början visade att innertakens brandskydd var tillräckligt, men en senare brandskyddsinspektion på plats visade på brister.
Innertaken kommer att brandsäkras men det leder till en fördröjning på flera veckor.

En inflyttning närmare terminsslut skulle störa skolarbetet för mycket. Dessutom planeras för flytt till nya lokaler inför höstterminen då högstadiet flyttar till nyrenoverade Omega och gymnasiet till nya Gripenområdet.

- Med den bakgrunden har ledningen beslutat att avbryta planeringen för flytt till modulerna. Ett tråkigt beslut och jag tänker på elever och personal som nu får ändrade planer. Det som händer nu är att skolverksamheten fortsätter på Tessin. Alla förbättringar som Arbets- och miljömedicin från Örebro ansåg nödvändiga har nu gjorts, säger kommundirektör Erik Carlgren.

Frågor & svar

 1. Fungerar det att vara kvar på Tessin? Ja, alla förbättringar som exempelvis Arbets- och miljömedicin från Örebro ansåg nödvändiga har gjorts. Arbetsmiljön bedöms fungera väl.
 2. Vad händer med elever och personal som har besvär sedan tidigare och därför erbjudits andra lokaler? Terminen ut kommer kompletterande lokaler att användas, som tidigare.
 3. Kan inte inflyttning ske senare? Nej, en inflyttning närmare terminsslut skulle störa skolarbetet för mycket i ett läge med slutprov och förberedelse inför skolavslutning. Det är också för kort tid kvar på terminen för att en flytt ska vara meningsfull. Dessutom planeras för flytt till nya lokaler inför höstterminen. Högstadiet flyttar till nyrenoverade Omega och gymnasiet flyttar till nya Gripenområdet.
 4. Varför upptäcktes det så sent att takens brandskydd inte räcker? Dokumentationen från början visade att takens brandskydd var tillräckligt, men en senare brandskyddsinspektion på plats visade på brister. Innertaket håller inte den brandskyddsklass som anges i den dokumentation som finns om modulerna, men som är ett lagkrav för skolor. Bristerna handlar om ytan på innertaken. Vi utreder nu processen för att undvika att något liknande händer igen.
 5. Kan man inte göra undantag i brandskyddsreglerna för den här korta tiden? Det har diskuterats men ledningens beslut var att det aldrig kan vara rätt att tumma på brandskydd och säkerhet för elever och personal.
 6. Vad är problemet med taken? I en byggnad är innertaket en av de viktigaste delarna att brandsäkra. Det är ofta via taket som en brand sprider sig och därför är det viktigt att ytan i taken inte bidrar till att branden växer snabbt, så att alla som befinner sig i byggnaden ska hinna utrymma.
 7. Har investeringen i modulhusen varit i onödan? Nej, de ska vara klara att från hösten 2018 kunna avlasta och användas för skolverksamhet runt om i kommunen efter behov. Nu fortsätter byggarbetena. El, ventilation med mera är på plats. Innertaken kommer att brandsäkras.
 8. Vilka förbättringar har gjorts på Tessin? Alla mattor som haft spår av mögel har bytts ut, i totalt 7 rum. Efter mattbytena har en grundlig städning gjorts i rummen. Luftrenare i form av jonisering sattes in i hela ventilationssystemet i december. Joniseringen binder ohälsosamma partiklar. Under sportlovet gjordes en storstädning med rengöring av lampor, ventilation och avtorkning ovanpå höga skåp. Den dagliga städningen har setts över i samråd med entreprenören.

Frågor och svar från Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin har fått resultaten från proverna på Tessin. Läs deras utlåtande i frågor & svar nedan. Arbets- och miljömedicinär knutna till universitetssjukhuset i Örebro. De arbetar med sambandet mellan hälsa och ohälsa i relation till olika typer av exponeringar i arbetsmiljön.

 1. Hur farligt är det att vistas på Tessinskolan?
  Barn är känsligare för fuktskadade miljöer än vuxna. De kan utveckla astma av längre vistelse i fuktskadade miljöer medan vuxna kan förvärra redan befintlig astma. Symptom i övre luftvägarna försvinner i regel när man inte vistas i lokalerna längre. Har man inte astma behöver man inte vara orolig. Man kan inte få farliga sjukdomar som till exempel cancer av att vistas i fuktskadade miljöer.

 2. Vad är det man reagerar på i lokalerna?
  Det är oftare lukter och kemiska emissioner (utsläpp) från fuktigt material – inte möglet i sig.

 3. Vad ska medarbetare och elever med symptom göra?
  Elever som upplever besvär ska vända sig till skolhälsovården och vårdcentralen. Medarbetare med symptom ska vända sig till chefen för att få tillgång till företagshälsovårdens tjänster. Eller uppsöka den ordinarie sjukvården.

 4. Vilka åtgärder anser Arbets- och miljömedicin behöver göras?
  Allt fukt- och mögelskadat material ska bytas ut. Det är viktigt att lokalen förseglas under saneringen samt att det städas ordentligt. Ventilationen bör vara på hela tiden, även på helger. (Kommentar: allt detta görs nu på Tessin.)

 5. Jag som har symptom – varför känns det inte bättre direkt i rum som fått nya mattor?
  Alla nya material som tas in i lokalerna avger till att börja med mera kemiska emissioner (utsläpp) som vissa människor kan reagera på. Emissionerna klingar av efter en tid och det rekommenderas därför extra ventilation i nyrenoverade lokaler den första tiden.

Handlingsplanen med åtgårder som skickats till Arbetsmiljöverket. 

Fler frågor & svar

Vad som gjordes inför skolstart 9 januari

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-03-26
Sidansvarig: Annika Broman
Mer info

Bakgrund

Elever och personal har upplevt besvär på Tessin och provtagningar gjordes innan jul. Luftproverna visade inga anmärkningar men vissa golvmattor är angripna av mögel och bakterier, som troligen kommer från en tidigare fuktskada.

Alla mattor som haft spår av mögel och bakterier har nu bytts ut, i totalt 7 rum. Mattbytena har gjorts enligt en mycket noggrann process. Den innebär bland annat att rivningsmaterialet som skapas i rummet vid mattbytet förpackas i plastpåsar innan det tas ut från lokalen. Efter mattbytena har en grundlig städning gjorts i rummen.

Under sportlovet (19-23 februari) gjordes en storstädning som bland annat innefattade rengöring av lampor, ventilation och avtorkning ovanpå höga skåp.

Luftrenare i form av jonisering sattes in i hela ventilations-systemet på skolan i december. Joniseringen binder ohälsosamma partiklar. Kommunfastigheter följer regelbundet regleringen av joniseringen.

Tidigare nyheter

180119 Arbetsmiljöverkets inspektion

171222 Resultat provtagningar Tessin

171215 Första proverna på Tessin är normala