Magnus Ögren är personlig tränare på Nordic Wellness, ett av gymmen som arbetar långsiktigt mot dopning i nätverket 100% ren hårdträning

Alla gym i samarbete mot dopning

Alla gym i Nyköping utbildar sin personal i att upptäcka om någon som tränar använder dopning.

Folkhälsostatistik visar att ungefär 10 000 svenskar dopar sig regelbundet men polisens och tullens beslag av dopingpreparat pekar på minst 50 000 användare. Oftast används preparaten ihop med styrketräning i estetiskt syfte, till skillnad från tidigare då det var vanligare att tävlingsidrottare dopade sig.

TILLSAMMANS MED polisen, länsstyrelsen och Sörmlandsidrotten driver Nykö- pings kommun ett långsiktigt arbete för att minska användningen av dopning i nätverket 100 % ren hårdträning. Där ingår också alla femton gym i Nyköping. – Utbildning är en viktig del och en heldagsutbildning har hållits för cirka 50 gymanställda. De lärde sig att se tecken på att någon dopar sig, vilka skador som dopningpreparaten ger och riskerna med kosttillskott, säger folkhälsosamordnare Emelie Nisu.

Polisens besöker regelbundet gymmen inom ramen för samarbetet. De får in fler tips än tidigare och gör fler dopingtester på personer som misstänks dopa sig. – Arbetet med 100 % ren hårdträning har resulterat i bättre metoder för att arbeta med dopningsfrågor och vi har fått ett nära samarbete med gymmen. Tack vare att vi fått en djupare kunskap om dopning har vi blivit bättre på att uppmärksamma problemet, säger Per Lindberg från polisen.

NÄR TVÅ TRÄNINGSMEDLEMMAR blev dömda för dopningbrott i somras fick nätverket pröva samarbetet fullt ut. Personerna har erbjudits råd- och stödsamtal hos kommunens socialtjänst och är avstängda från alla gym under två år. – En utmaning vi har framför oss är att utveckla kommunens behandlingsverksamhet. Idag finns det ingen särskild behandling för missbruk av dopning. Det hjälper inte att bara stänga av någon från att träna. Personerna behöver hjälp, säger Emelie Nisu. Läs mer på: nykoping.se/doping

TEXT ANNA MALM
FOTO LUIZA RAMIREZ

11 november 2015 - Nyköpings tidning nr 5 2015
Dela med dig
Skriv ut