Upphandling hemtjänst

Vill du bli utförare av hemtjänst i Nyköpings kommun? Nyköpings kommun välkomnar både små och stora företag att vara med i upphandling av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV. Här hittar du alla dokument du behöver för att ansöka om godkännande. Ansökan kan lämnas löpande.

Med valfrihetssystem enligt denna lag avses ett förfarande där den enskilde har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som en upphandlande myndighet godkänt och tecknat kontrakt med. Fritt val enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV, i hemtjänsten infördes 2009.

Ersättning för utförda hemtjänsttimmar

Nyköpings kommun betalar utförarna för utförda hemtjänsttimmar. Ersättningen per timme är olika om det är landsbygd eller tätort och om det är enbart serviceinsatser eller även omvårdnadsinsatser. Mer information finns i förfrågningsunderlaget här intill.

Godkända utförare

Klicka här för att se vilka utförare som finns.

Har du frågor? Maila dem till upphandling@nykoping.se eller till reg.vo@nykoping.se eller kontakta nämndansvarig tjänsteman för Vård- och omsorgsnämnden.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-08-29
Sidansvarig: Lisette Hultgren