Uppdrag och mål

Näringslivsstrategin styr Nyköpings kommuns näringslivsarbete. Strategin har utvecklats av kommunen i nära samverkan med det lokala näringslivet. Syftet är att skapa goda möjligheter för företagande och företagsklimat i kommunen.

Under 2017 ska kommunen ta fram en ny näringslivsstrategi tillsammans med näringslivet. Här kan du läsa mer om det pågående arbetet.

Näringslivsenheten arbetar på uppdrag av Kommunstyrelsen och dess Näringslivsutskott. Målen för arbetet sätts i samverkan med det lokala näringslivet och kommunens förtroendevalda.

Företagsklimatet mäts bland annat genom Svenskt Näringslivs årliga undersökning där Nyköpings kommun kom på plats 123 under 2016. Läs mer om undersökningen.

Det mäts också i Nöjd Kund Index NKI, som utvärderar företagens egna upplevelser av kontakten med kommunen. Där tog Nyköpings kommun ett rejält kliv framåt 2016 från index 63 till 71. Läs mer om företagens upplevelser.

Näringslivsenhetens verksamhet bygger på idén att samverka med företagsfrämjande aktörer. Målet är att skapa resultat inom följande områden:

  • Stärkt företagaranda och stolthet över Nyköping
  • God tillgång till arbetskraft med rätt kompetens
  • Fler nystartade företag med hög stabilitet från start
  • Öka utbudet av olika typer av företag genom företagsetableringar
  • Utveckling och innovation hos etablerade medelstora och små företag
  • Attraktiv stadskärna med utvecklad handel
  • Stärka och utveckla besöksnäringen
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-10-20
Sidansvarig: Maria Karlsson