Solarium

Alla som vill bedriva solarieverksamhet för allmänheten ska anmäla detta till Miljöenheten innan de startar. Kontakta oss gärna tidigt i planeringen så hjälper vi er att göra rätt.

Nya regler gäller från och med februari 2013

Strålsäkerhetsmyndighetens nya solarieföreskrift (SSMFS 2012:5) gäller från och med den 1:a februari 2013. Se faktablad för mer information om vad detta innebär för dig som verksamhetsutövare.

Anmäl er verksamhet i god tid

Anmäl er verksamhet på denna blankett i god tid, senast sex veckor innan ni startar.

Bifoga följande uppgifter till anmälan:

  1. Beskrivning av verksamheten
  2. Skalenliga ritningar
  3. Ventilationsprotokoll med luftflödena angivna
  4. Tillverkar- eller leverantörsdokumentation för samtliga solarier.

Om ni överlåter, upphör med eller ändrar er verksamhet ska ni också anmäla det senast sex veckor innan ni genomför förändringen.

Avgifter för anmälan och årlig tillsyn

För handläggning av anmälan för solarium tar vi ut en engångsavgift, se Miljönämndens taxa.

Alla verksamheter får även betala en fast årlig avgift för regelbunden tillsyn. Tillsynsbesök görs ungefär vartannat år.

Vad ingår i årsavgiften?

Den årsavgift som din verksamhet betalar täcker delar av det arbete som vi utför. I arbetet kan ingå att kontrollera uppgifter och handlingar, genomföra tillsynsbesök och skriva tillsynsrapporter. Delar av arbetet finansieras även med skattemedel. 

Egenkontroll hjälper er att göra rätt

Som verksamhetsutövare ska du kontrollera att lagar och bestämmelser för verksamheten följs. Du ska också ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljön mot olägenheter. Med en bra fungerande egenkontroll kan brister och fel i verksamheten, lokalen eller på utrustning upptäckas innan skada eller olägenhet inträffar.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-09-21
Sidansvarig: Anna Jonsson