Skola, förskola, fritids

Innan ni startar en skola eller förskola ska ni göra en anmälan till kommunen.Det gäller även nya avdelningar och andra förändringar i verksamheten. Anmäl minst sex veckor innan start.

Anmälningsplikten gäller skolverksamheten, inte byggnaden. Det är alltså rektor eller förskolechef som har ansvaret för barnens hälsa i skolan, inte fastighetsägaren.

Anmäl i god tid - viktigt för barnens miljö

Vår tillsyn ska säkerställa att barnen vistas i en miljö som inte är hälsofarlig. Det är först när verksamheten registreras som Miljönämnden kan göra den tillsyn som behövs.

Vi vill alltid besöka en verksamhet innan den öppnar. Att starta en skola eller förskola utan att anmäla sin verksamhet leder till så kallad miljösanktionsavgift som Miljönämnden beslutar om.

Avgifter för anmälan och tillsyn

Vi tar ut en avgift för att handlägga varje anmälan som baseras på Miljönämndens taxa enligt miljöbalken. Er skola eller förskola får även betala en fast årlig tillsynsavgift för den regelbundna kontroll som vi gör enligt miljöbalken. Våra handläggare kan berätta mer om storleken på avgiften för just er verksamhet 

Vad ingår i avgiften?

Anmälningsavgiften och tillsynsavgiften motsvarar den tid vi handlägger ett ärende. I handläggningen kan ingå att registrera anmälan, kontrollera uppgifter och handlingar, genomföra tillsynsbesök och skriva tillsynsrapporter.

Egenkontroll hjälper er att göra rätt

Som verksamhetsutövare ska du kontrollera att lagar och bestämmelser för verksamheten följs. Du ska också ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljön mot hälsorisker. Med en bra fungerande egenkontroll kan brister och fel i verksamheten, lokalen eller på utrustning upptäckas innan det inträffar en skada eller hälsorisk.

Läs mer om egenkontroll i våra faktablad här till höger på sidan.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-09-21
Sidansvarig: Anna Jonsson