Ansök om serveringstillstånd för alkohol

Här söker du serveringstillstånd för att få servera alkoholdrycker till allmänheten eller slutna sällskap. Alla som vill servera alkoholdrycker mot betalning måste ha ett serveringstillstånd.

Vem behöver tillstånd?

Det finns flera olika typer av serveringstillstånd. Vilket som är aktuellt för dig beror på vilken verksamhet du vill bedriva, till vem din verksamhet vänder sig och vilka alkoholdrycker du önskar servera.

Vilka tillstånd kan jag söka direkt på webben?

Följande tillstånd kan du ansöka om via vår e-tjänst längre ner på sidan:

  • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
  • Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap
  • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
  • Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

Du kan även anmäla serveringsansvarig personal via e-tjänsten.

Vad behöver jag veta innan jag ansöker?

Här har vi samlat all information du behöver om serveringstillstånd. 

Kom ihåg att ansöka i god tid. Räkna med att tiden mellan det att en komplett ansökan lämnats in och att det finns ett förslag till beslut är sex veckor. Ansökningsavgift ska betalas i samband med att du ansöker. Utredningen om din ansökan startar först när vi fått din betalning.   

Vad händer efter att jag ansökt?

En ansökan leder till utredning efter remissrunda hos polis, skatteverk, miljönämnd m fl. Socialnämndens utskott beslutar om serveringstillstånd.   

Observera att för Nyköpings kommun gäller att utredningen ska lämnas in till socialutskottet 11 dagar före möte – se utskottets mötestider hösten 2017

Ansök via e-tjänst

För att ansöka via e-tjänst måste du logga in med hjälp av e-legitimation.
Läs mer om vad e-legitimation är på www.e-legitimation.se

 Ansök om serveringstillstånd

Andra sätt att ansöka

Du kan också ansöka om serveringstillstånd genom att skriva ut de blanketter som gäller för din ansökan i rutan till höger. Blanketterna kan du skicka in via e-post eller med vanlig post. Till din hjälp har vi sammanställt all information du behöver för din ansökan.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-11-24
Sidansvarig: Marie Johannesson