Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Miljöfarlig verksamhet

Du som tänker starta en miljöfarlig verksamhet kan behöva anmäla den hos Miljönämnden eller ansöka om tillstånd hos länsstyrelse eller miljödomstol.

Med begreppet miljöfarlig verksamhet menas användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten. Begreppet omfattar också verksamhet som orsakar buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

I förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns en bilaga där det framgår vilka miljöfarliga verksamheter som omfattas av anmälnings- respektive tillståndsplikt.

Anmäl sex veckor innan start

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Om du har några frågor om vilka krav som finns för olika typer av verksamheter, kontakta gärna oss.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-09-21
Sidansvarig: Per Berggren