Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Starta eller förändra livsmedelsföretag

För att driva en livsmedelsverksamhet behöver du vara registrerad. Du registrerar ditt företag hos miljönämnden minst två veckor innan öppnandet. Det gäller även vid förändring av verksamheten.

Registrera dig i god tid (Avgift 1 300 kr).

Om du ska starta ny verksamhet eller förändra en redan existerande ska du fylla i blanketten ”Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning”.

För vattenverk eller annan distribution av dricksvatten fyller du i en särskild blankett: "Registrering av vattenverk".

Uppgifter som behövs för registrering av livsmedelsverksamhet:

 • Livsmedelsföretagarens namn och adress.
 • Organisationsnummer, personnummer eller samordningsnummer.
 • Uppgift om lokal, utrymme eller plats där verksamheten ska bedrivas.
 • En beskrivning av verksamheten och företagets storlek.

Att tänka på vid registrering

 • Skicka in registreringsblanketten till miljönämnden minst två veckor innan verksamheten startar/byter ägare eller inför andra ändringar.
 • Du som innehavare är ansvarig för att verksamheten uppfyller alla lagkrav. Miljönämnden gör ingen förhandsgranskning av anläggningen.
 • I samband med registreringen betalar du som företagare en registreringsavgift motsvarande 1 timmes handläggningstid plus en årlig kontrollavgift. Hela summan av den årliga kontrollavgiften ska betalas, oavsett vilken tidpunkt på året som företaget registreras.
 • Anmälan vid registreringen ska vara undertecknad av en juridisk person.
  Kom ihåg att lämna alla uppgifter och bilagor som står på blanketten. Det gör att vi kan handlägga din registrering snabbare.

När du startar

Redan första dagen ska:

 • din anläggningen vara registrerad hos miljönämnden. Det gäller även vid ägarbyten.
 • du ha rutiner för din verksamhet. 
 • lokalen ska vara anpassad till verksamheten.
 • du som företagare känna till de lagar och regler som gäller för din verksamhet.
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-11-14
Sidansvarig: Jonas Björnfot