Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Avgifter

Varje enskild kommun bestämmer vilken taxa som gäller för livsmedelsområdet. Här kan du läsa mer om avgifterna i Nyköpings kommun. OBS! Ändrade avgifter fr o m 2017-04-01.

Informationsblad om ändrade avgifter för kontroll.

Timtaxa

Samtliga avgifter för Miljönämndens verksamhet inom livsmedelsområdet baseras på en timtaxa. Timtaxan ändras till 1 300 kr/timme fr o m 2017-04-01.

Registreringsavgift

För registrering av livsmedelsverksamhet tar Miljönämnden ut en avgift motsvarande en timmes handläggningstid, 1 300 kr fr o m 2017-04-01.

Årliga kontrollavgifter

Nyköpings kommun använder Livsmedelsverkets modell för riskklassning och beräkning av kontrollavgifter för den årliga kontrollavgiften. Verksamhetens storlek, vilken typ av livsmedel som hanteras och om verksamheten riktar sig till känsliga konsumentgrupper avgör hur mycket företaget ska betala. Fr o m 2012 ingår även om verksamheten märker livsmedel eller gör menyer när avgiften beräknas. 

Du betalar årlig kontrollavgift från och med det kalenderår som anläggningen registrerats hos Miljönämnden.

Det resultat som verksamheten visar vid offentlig kontroll kan komma att påverka den årliga kontrollavgiften. Ett företag som visar positiva resultat kan få mindre tilldelad kontrolltid vilket i sin tur leder till lägre avgift.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-03-23
Sidansvarig: Jonas Björnfot