Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

Elektronisk cigarett avses en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank. Påfyllningsbehållare avses en behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett.

Anmälan till kommunen

Butiker som avser att sälja elektroniska cigaretter (e-cigg) och påfyllnadsbehållare ska anmäla sin försäljning till kommunen. Anmälan måste göras innan försäljningen startar. Med anmälningsblanketten ska kopia på verksamhetens egenkontrollprogram bifogas.

Egenkontrollprogram

Den som bedriver försäljning eller gränsöverskridande distansförsäljning ska utöva egenkontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av e-cigaretter och påfyllningsbehållare och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet bör vara lämpligt och för verksamhetens storlek anpassat för att bland annat se till att försäljningen uppfyller lagens skyldigheter.

Mer information om vad egenkontrollprogramet ska omfatta finns på folkhälsomyndighetens hemsida. Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt vid en tillsyn, det vill säga finnas tillgänglig på försäljningsstället. En kopia på egenkontrollprogrammet ska även skickas in vid anmälan om försäljning.

Villkor för försäljning

  • Försäljning ska anmälas till kommunen
  • Det ska finnas ett egenkontrollprogram
  • E-cigg får inte säljas till någon under 18 år
  • Det ska finnas tydlig skyltning med information om åldersgräns

Senast den 1 januari 2018 måste alla förpackningar:

  • Innehålla ett informationsblad
  • Förses med en innehållsdeklaration
  • Ha hälsovarning

Tillsyn

Kommunens kontroll av försäljningen kallas tillsyn. Tillsynen utförs av livsmedelsenheten i Nyköpings kommun

Avgift för kommunens tillsyn

Kommunen kommer ta ut en avgift för anmälan av försäljning samt en årlig tillsynsavgift. Taxan är ännu inte beslutad. När taxan är beslutad kommer hemsidan att uppdateras.

Regler och information om försäljning av e-cigg

Mer information om vilka regler som finns för elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare går att hitta på folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.se. Det är näringsidkarens ansvar att se till att lagstiftningen följs.

Informationsblad om försäljning av e-cigg finns i högermenyn.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-10-05
Sidansvarig: Annika Sundqvist