Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Starta fristående skolverksamhet

Är du på väg att starta en fristående förskola, grundskola, gymnasieskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg? Här finns information om hur du gör för att ansöka och vad som gäller då verksamheten kommit igång.

Nu finns ersättningarna för 2016 års verksamheter tillgängliga för olika pedagogiska verksamheter som grundskola, fritidshem och förskola bland annat. Du ser ersättningsnivåerna i dokumenten under Mer Info.

Om du ska starta fristående grundskola, förskoleklass eller fritidshem söker du tillstånd hos Skolinspektionen. 
Om du vill starta fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet söker du tillstånd hos Nyköpings kommun.

Vem kan driva fristående skolverksamhet?

Huvudman för fristående verksamhet kan vara ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, en förening, ett registrerat trossamfund eller en stiftelse. Även du som enskild person kan starta en fristående skolverksamhet.

Vilka regler finns?

Skollagen ställer krav på verksamheten. Läs igenom Skolinspektionens "Så startar du fristående verksamhet" i länklistan till höger.
Det ställs också särskilda miljökrav på skollokaler och livsmedelshantering. Läs igenom vad som gäller i Nyköpings kommun under länken "Så startar du fristående verksamhet i Nyköping" och "Regler för livsmedel".

Vad händer med min ansökan?

Ansökan om fristående grundskola, förskoleklass eller fritidshem:

När Skolinspektionen har fått din ansökan kontaktar de Nyköpings kommun. Skolinspektionen erbjuder kommunen att yttra sig. Därefter gör de en bedömning av din ansökan utifrån de regler som finns och du får ett beslut. Din ansökan skickar du in före 31 januari. Beslut kommer under maj till september. Du bör därför planera din ansökan i god tid före den tänkta starten av verksamheten.

Ansökan om fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet:

När Nyköpings kommun har fått din ansökan gör de en bedömning utifrån de regler som finns och du får ett beslut. Det kan ta tre till sex månader innan beslut fattas i Barn- och ungdomsnämnden. Du bör därför planera din ansökan i god tid före den tänkta starten av verksamheten.

Bidrag från kommunen

Om din verksamhet har fått godkänt att starta i Nyköping så får du bidrag från kommunen. Bidraget baseras på varje inskrivet barn som är folkbokfört i Nyköping och ska täcka kostnader för:

  • Undervisning och pedagogisk verksamhet
  • Lärverktyg och pedagogiskt material
  • Elevhälsa
  • Måltider
  • Administration
  • Lokalkostnader
  • Dessutom till fristående enheter, moms på 6 procent av det totala bidragsbeloppet

Utöver grundbidraget kan verksamheten få bidrag om det finns omfattande behov av stöd till enskilt barn.

Årliga informationsmöten

Minst en gång mer år bjuder nämndernas ansvariga tjänstemän in dig som förskolechef eller rektor för en fristående skolverksamhet i Nyköping. Mötena syftar till att nämnden informerar dig om regelverket i Nyköping och styrdokument som du bör känna till.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-09-12