Service till företag

Här hittar du information om den service som kommunen erbjuder till dig som företagare - eller dig som funderar på att starta företag i Nyköping.

Näringslivsenheten kan bidra med råd och kontakter och beskriva hur läget ser ut för olika branscher i Nyköping. Vi ordnar också nätverksträffar, seminarier och andra aktiviteter för företagare.

Många frågor handlar om att starta företag. När det gäller praktiska frågor kring hur det går till att starta ett företag hänvisar vi till de som kan detta, NyföretagarCentrum och Almi Företagspartner som finns här i Nyköping och kan hjälpa till med det. De kan också ge råd om branschsituationer.

Företagslots och landsbygdslots

Företagens vanligaste ärenden hos kommunen handlar ofta om tillstånd, mark och lokalfrågor. Näringslivsenheten fungerar som en företagslots som kan lotsa företag till rätt kontakt i kommunen. Erik Lindhe, turistchef, har även en funktion som kommunens landsbygdslots och arbetar med Kommunbygderådet, landsbygdsutveckling och landsbygdsmiljonen.

Service till turismentreprenörer

Nyköping växer och får allt fler invånare, turister och besökare. Många företag bidrar till att det finns bra boenden och lockande upplevelser. Näringslivsenhetens service handlar mycket om att bidra till att skapa relationer och möjligheter till samverkan till nytta för näringslivet. Näringslivets hus ordnar träffar och andra arrangemang, bland annat frukostar för besöksnäringens företagare, företagsluncher och nätverksträffar. 

Skräddarsydd kompetensutveckling

Vuxenutbildningen inom Campus Nyköping erbjuder attraktiva och lönsamma utbildningar för personal på både små och stora företag. Som exempel kan nämnas allt från ekonomi och data till kurser inom produktionsteknik.

Att söka EU-stöd (för företag och föreningar)

Kommunen kan ge råd och stöd till företag och föreningar som vill söka pengar ur EU:s fonder. Det kan exempelvis handla om att utveckla en produkt, kompetensutveckling för personal eller medlemmar eller miljöarbete.

Har du synpunkter?

Har du synpunkter på kommunens stöd till företag - eller önskar något inom området? Välkommen att höra av dig till någon av oss på Näringslivsenheten. Eller lämna en synpunkt till kommunens gemensamma synpunktsbank

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-03-05