Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Vår strategi

Nyköpings näringsliv och kommunen har en gemensam strategi för att ta vara på Nyköpings unika möjligheter och få företagandet att dra åt samma håll. Näringslivsstrategin har ett antal mål som ska uppfyllas fram till 2017. Här kan du läsa några av dem.

Näringslivschef Maria Karlsson presenterade företagarnas och kommunens gemensamma näringslivsstrategi på Morgonsoffan i Pelles Lusthus i mars 2014.

Målområde

Mål 2017

Mål/år

Startläge

Nöjd Kund Index,
Kommunens service

Index 73

+1

Index 68

Företagsklimat -
Kommunranking
Svenskt Näringsliv

Topp 50

-11

Plats 94

Tillväxt arbetstillfällen
inom AB                              

Tot 11 363
+1755 st på 5 år
+18% på 5 år                  

+351 st/år
+3%                   

Tot 9 742
+220 st/år
+14% på 5 år  

 

Stärkt företagaranda och stolthet över Nyköping
Rätt mötesplatser och forum ger utrymme för samverkan och utveckling som stärker företagarandan. Kommunen och företagen arbetar för att få fler goda ambassadörer och föra fram goda exempel.

God tillgång till arbetskraft med rätt kompetens
Genom samverkan mellan näringsliv, utbildningsaktörer, kommun och skola ökas möjligheterna till träffsäker utbildning och kompetensutveckling på hemmaplan bland annat genom utveckling av Företagscollege och utökning av YH utbildningar.

Fler nystartade företag med hög stabilitet från start
Kommunens och näringslivets gemensamma satsning på Unga företagare (UF), Nyföretagarcentrum och Företagslabbet fortsätter.

Öka utbudet av olika typer av företag genom företagsetableringar
Företagslabbet utvecklas till en nod för innovation och affärsutveckling. En plan för arbetet med företagsetableringar tas fram av Onyx.

Utveckling och innovation hos etablerade medelstora och små företag
Möjligheter lyfts fram inom affärsutveckling, internationalisering och utbildning för att underlätta fortsatt tillväxt.

Attraktiv stadskärna med utvecklad handel
Förnyad kraftsamling inom NYSAM och samarbete mellan externhandel och cityhandel för att få konkurrensfördelar för Nyköping som handelsplats.

Stark besöksnäring
Nyköping utvecklas som en attraktiv destination samtidigt som en strategi och plan för besöksnäringen tas fram. Cirka 70 företag deltar i arbetet med destinationsutveckling och paketering av besökserbjudanden.

Näringslivsstrategin har tagits fram i samverkan mellan Nyköpings kommun och näringslivet genom Tillväxtgruppen som består av representanter för Östsvenska Handelskammaren, Centrumföreningen, Svensk Handel, ONYX, VisitNyköping, Fastighetsägarna, Företagarna samt politiker och tjänstemän från Nyköpings kommun.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-03-08