Företagsluncher

Näringslivsenheten i Nyköpings kommun bjuder in till företagslunch varje månad. Där får du som är företagare eller företagsrepresentant senaste nytt från kommunalråd, kommunchef, näringslivschef och andra handläggare om stora pågående frågor av intresse för näringslivet. 

Vi bjuder in till våra företagsluncher via Näringslivsenhetens mejlutskick från företagsregistret och i nyhetsbrev. Du hittar alltid aktuella datum i aktivitetskalendern. Där kan du också anmäla dig för förhandsanmälan krävs.


Företagsluncher under våren 2018

  • 28 februari 
  • 18 april
  • 23 maj 

Företagslunch 7 februari:

Lansering av näringslivsstrategin och ny handlingsplan

Den 7 feb presenterades den nya näringslivsstrategin och den nya gemensamma handlingsplanen som näringslivets parter står bakom. Handlingsplanen presenterades på scenen av Nyköpings kommun, Företagarna Nyköping Oxelösund, NyföretagarCentrum Östra Sörmland, Företagsam Nora, Nykopingsregionen, LRF, Visit Nykoping, NYSAM och Östsvenska Handelskammaren.

Dessutom deltog gästtalare och framtidsspanare Per Schlingmann som med sitt företagsperspektiv försökte se in i kristallkulan. Du kan läsa mer om lanseringen här.

VIll du se filmen som visades om Nyköpings näringsliv?

Urban Granström och Anna af Sillén

Tillsammans på scenen och med gemensamt budskap om vad kommunen vill med näringslivsutvecklingen. I den här frågan finns en bred politisk uppställning. Urban Granström, Kommunstyrelsens ordförande S och Anna af Sillén, oppositionsråd, M.

Företagare på scenen

Rikard Bender, ordförande i Nysam redogjorde tillsammans med Anna Lövheim, näringslivspolitisk chef på Östsvenska Handelskammaren för vilka insatser de tänker bidra med liksom Catharina Hagstrand från Företagarna Nyköping Oxelösund.

Erik Carlgren och Hans Rainer

Erik Carlgren, kommunchef i Nyköping, deltog på scenen som "möjliggörare" liksom Hans Rainer, Nykopingsregionen, som vill överträffa kundernas förväntningar. I bakgrunden syns deltagarna Birgit Båvner från NyföretagarCentrum och Bojje Bengtsson från Visit Nykoping.

Per Schlingmann

Många ville höra Per Schlingmanns framtidsspaningar.

God lunch på Grand Lunchen skapade ett mycket stort intresse och lockade dubbelt så många deltagare som i normala fall.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-03-05