EU-projekt

Här kan du läsa om projekt som drivs med finansiering från EU där Nyköpings kommun medverkar.

  • Integrationslyftet är ett kompetensutvecklingsprojekt  som ska utbilda 25 personer att ansvara för hälsoskola för nyanlända. Projektet inspireras av tidigare ESF projektet IBIS men vill här överföra konceptet till ungdomar och elevhälsan.
  • Projektet #jagmed arbetar med att ta fram olika metoder för att få elever att fullfölja sin gymnasieexamen
  • Globala skolan - internationell samverkan inom Nyköpings gymnasium
  • Framtidens solel - för stora och medelstora företag som vill investera i solel
  • Stockholm Skavsta airport (Skavsta Access 2.0)  - satsning på utvecklingen av Stockholm Skavsta flygplats
  • IBIS Integrationsbygget i Sörmland - ett projekt för att uveckla nya arbetssätt och metoder, som varaktigt bidrar till att förbättra etableringsarbetet i Sörmland. Projektet fokuserar på tre identifierade utveckliningsområden - Hälsa, Språk och Samverkan - vilka visar sig ha stor påverkan i integrationsprocessen.
  • Knuffa resan rätt - Projektet handlar bland annat om att påverka våra resevanor (nudging) så vi får en minskad miljöpåverkan.
  • Outdoor weekend - Projektet ska skapa nya produkter och paketeringar samt förlänga turistsäsongen för aktörer på landsbygden. Vill du veta mer kontakta Erik Lindhe.
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-02-21
Sidansvarig: Catharina Marklund