Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Vill du delta i Tystbergas utveckling?

Vill du vara med och påverka hur din ort kan utvecklas? Är du beredd att lägga lite tid och få inflytande över det beslutsunderlag kommunen planerar sina åtgärder efter? I så fall bör du engagera dig i det arbete som nu har startat i Tystberga.

Den 29 oktober inledde Nyköpings kommun och Kommunbygderådet ett pilotprojekt i Tystberga. Syftet är att lyfta frågor om landsbygdens utveckling och service som är viktiga för de boende i bygden. Metoden har använts i andra kommuner och prövas nu med start i Tystberga. På sikt kan den omfatta fler orter i kommunen. Här kan du läsa en rapport från den vandringen.

Trivsel och service i fokus på uvecklingsdialogen den 29 nov

Vid utvecklingsdialogen i Tystberga återkopplade tjänstemän från kommunens olika divisoner de synpunkter som kom fram från deltagarna under vandringen. Även förtroendevalda deltog. Mötet var annonserat och öppet för alla Tystbergabor som är intresserade av sin orts utveckling. Det blev tydligt att trivsel och service är de viktigaste frågorna för dem som deltog. Här kan du läsa ett referat om vad som kom fram på mötet och hur arbetet fortsätter.

Kommunen ska nu ta fram en arbetsplan för utvecklingsarbetet. Kommunbygderådets roll är att på motsvarande sätt fortsätta arbeta med olika lokala initiativ. Kommunbygderådet är Nyköpings kommuns huvudpartner i arbetet och är ett stöd för kommunen att nå företag, föreningar och invånare på orten som vill engagera sig.

Vill du veta mer, kontakta projektsamordnare Erik Lindhe, Näringslivsenhetens landsbygdslotsfunktion, erik.lindhe@nykoping.se

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-06-15