Landsbygdsutveckling

Du som vill starta en verksamhet på landsbygden kan få hjälp av Näringslivsenheten. Vi stöttar landsbygden på olika sätt. Här kan du läsa hur.

I kommunens landsbygdsstrategi säger vi att:

  • Nyköpings kommun ska växa med 700 invånare per år
  • Service och infrastruktur ska utvecklas på landsbygden
  • Möjligheten att starta, etablera och utveckla företag på landsbygden skall stimuleras
  • Utveckla och ta tillvara föreningsliv, sociala nätverk och mötesplatser

För att nå detta arbetar vi varje år fram en aktivitetsplan. Du hittar den som gäller för i år här till höger. Där hittar du även landsbygdsstrategin för Nyköpings kommun.

Så här stöttar Näringslivsenheten landsbygden

Landsbygdslots

Funktionen Landsbygdslots ligger på Näringslivsenheten. Landsbygdslotsen har ansvar att företräda kommunen i landsbygdsfrågor och vara vägen in i den kommunala organisationen.

Landsbygdsmiljonen

Nyköpings kommun har avsatt en miljon kronor för att stimulera åtgärder som ska ge förutsättningar för tillväxt, företagande och infrastruktur/service på landsbygden. Pengarna kan sökas av föreningar för insatser på landsbygden som går i linje med landsbygdsstrategin. Läs mer här.

Lokal servicepunkt

En del orter på landsbygden väljer att starta en lokal serivcepunkt. En servicepunkt kan innebära att en mindre ort får ett litet medborgarkontor där medborgaren får hjälp med informationssökning, föreningsinformation och kommuninformation eller få hjälp med att hitta formulär och blanketter på kommunens webbplats. En del servicepunkter har även utlämning av varor, internetuppkoppling och café och blir ofta en mötesplats för medborgarna. Kommunen står för att det finns informationsmaterial och turistinformation tillgängligt på servicepunkten.

Leader Sörmlandskusten

Nyköpings kommun är medlem i Leader Sörmlandskusten. Leaderprojekt har alltid ett underifrånperspektiv och flera projekt med syfte att utveckla den lokala servicen och attraktionen har erhållit finansiering genom leader. Nyköpings kommun är starkt engagerade i Leader Sörmlandskusten och har utsedd representant i LAG. Läs mer om Leader Sörmlandskusten och insatsområden. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-12-13