Praktik och feriepraktik

Nyköpings kommun erbjuder praktik inom en rad olika områden. Här hittar du information om en del av praktikmöjligheterna.

Feriepraktik = sommarjobb

I Nyköpings kommun finns det möjlighet att få ett sommarjobb om du går i årskurs 9 eller på gymnasieprogrammen Vård- och omsorg eller Språkintroduktion årskurs 1 och 2. Praktikplatserna finns i första hand inom kommunen, exempelvis inom äldre- och handikappomsorgen, förskolan och parkskötseln, men även inom föreningar.

När det är säsong för feriepraktik finns det särskild information om hur det fungerar.

Vi söker även arbetsgivare och föreningar som kan ta emot feriepraktikanter. Läs mer om hur det fungerar.

Praktik som ingår i en utbildning

Olika verksamheter i kommunen tar emot praktikanter som studerar en särskild utbildning. Det kan till exempel vara att du studerar till förskollärare, lärare, någon typ av ingenjör eller till brandman. Respektive utbildare kan berätta mer om hur den typen av praktik fungerar och hur du får kontakt med våra olika verksamheter.

Här hittar du information om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i förskola och skola.

Praktik inom ramen för en arbetsmarknadsåtgärd

Det kan också ingå praktik inom ramen för någon arbetsmarknadsåtgärd. Läs mer på sidan Stöd till arbete och praktik.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-09-26
Sidansvarig: Annica Nilsson