Carin – socialsekreterare

Carin gillar att hjälpa människor att komma vidare i livet och klara sig själva utan ekonomiskt bistånd från socialtjänsten. Hon trivs jättebra på sin arbetsplats, tycker att jobbet är inspirerande och att kollegorna gör arbetsdagen rolig.

 Lediga jobb i Nyköpings kommun

Hur ser en arbetsdag ut?

Som socialsekreterare är ingen dag den andra lik. Det är det som är charmen med mitt arbete. Jag arbetar med ekonomiskt bistånd (det som tidigare kallades socialbidrag) till unga vuxna mellan 18-30 år. Till mig kommer personer som är i behov av ekonomiskt stöd och det är jag som tar beslut om personen har rätt till bistånd utifrån socialtjänstlagen.

Jag och mina kollegor arbetar för att personerna som söker stöd hos oss i nästa steg ska kunna klara sin ekonomi själva. För att klienten ska få rätt hjälp och komma vidare har vi stor samverkan med andra myndigheter. 

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa är mötet med andra människor. För mig är det inspirerande att kunna hjälpa till och hitta lösningar för att det ska bli så bra som möjligt för klienten. Dessutom måste jag lyfta fram mina kollegor. Vi har otroligt roligt på arbetsplatsen, vilket gör att jag trivs riktigt bra. 

Hur trivs du med Nyköpings kommun som arbetsgivare?

Jag har arbetat inom Nyköpings kommun i många år och skulle aldrig ha varit kvar så länge om det inte vore för att jag trivdes så bra. Här känner jag att jag har en möjlighet att påverka mitt eget arbete, att min arbetsgivare tror på mig. Kanske är det på grund av att det är en relativt liten kommun som gör att jag upplever att det går bra att samarbeta med de flesta inom kommunen. Att jag som anställd faktiskt syns här. 

Skulle du rekommendera andra att jobba här?

Verkligen! Det är ett fantastiskt arbete med en stor variation på arbetsuppgifter. Jag har arbetat i kommunen sedan 2007 och jag tycker fortfarande att det är lika roligt att gå till jobbet.   

Nyköpings socialtjänst - ett gott exempel i forskningsprojekt och i statlig utredning

Nyköpings socialtjänst är ett gott exempel när det gäller utvecklingsarbete för att vara en hållbar arbetsplats. Därför uppmärksammas Nyköpings socialtjänst i ett forskningsprojekt och i ett arbete med en statlig utredning som ska bidra till en ökad tillit i styrningen av den offentliga sektorn.

Relationen mellan styrning och arbetsmiljöarbete, hur ser den ut i socialtjänsten? Det frågar sig forskare vid Mälardalens högskola i forskningsprojektet "Hållbar socialtjänst". Fokus ligger på hur styrning av verksamheter kan gynna arbetsmiljöarbetet.

Forskningsprojektet gör fördjupade fallstudier i två till tre kommuner som lyckats med detta. Nyköping är en av kommunerna. Läs mer om forskningsprojektet och den statliga utredningen här

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-09-19