Stöd till arbete och praktik

Det är till arbetsförmedlingen du i första hand ska vända dig om du vill ha råd och hjälp med att söka jobb. Arbetsmarknadsenheten erbjuder stöd till personer som av olika anledningar har svårt att få ett arbete.

När du kommer till oss träffar du en av våra arbetsmarkandskonsulenter. Vi kan erbjuda praktik, utbildning, arbetsträning eller arbetsrehabilitering. Målet är att på olika sätt öka möjligheterna för dig som har varit arbetslös länge att komma in på arbetsmarkanden. Det gäller också dig som är ung och kanske aldrig har haft ett jobb.

Vi kan arrangera praktik och arbetsträning på kommunens olika arbetsplatser, till exempel i skola, förskola, äldreboenden, teknik- och parkenhet. 

Det kostar ingenting att få stöd och råd och delta i vår verksamhet.

Hjälp att få ett jobb eller börja studera

IPS Jobbsupport ger stöd till dig som

  • vill arbeta eller studera inom en snar framtid,
  • är skriven i Nyköpings kommun och
  • har psykisk ohälsa, missbruk eller beroendeproblem.

IPS står för individuell placering med stöd och är en metod där du och en arbetsspecialist kartlägger dina kunskaper och erfarenheter. Ni gör sen tillsammans en plan för hur du ska kunna uppnå dina mål med att få ett arbete. Stödet är individuellt anpassat och utan tidsbegränsning. IPS är en välbeprövad metod som visat sig vara effektiv.

Är du intresserad av att få veta mer? Kontakta Mette Hesselgren så ger hon dig mer information.

Våra arbetsträningslag

I arbetsträningslagen i våra egna lokaler finns fyra handledare för att stötta och föra deltagarna framåt. En plats i ett arbetsträningslag ger dig ökade möjligheter att komma vidare till den reguljära arbetsmarknaden.  

Samarbete med näringslivet

Vi samarbetar med det lokala näringslivet för att skapa fler praktikplatser och arbetstillfällen.

Samarbete med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, landstinget och Nyköpings vuxenutbildning pågår också i form av olika projekt.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-07-11
Sidansvarig: Peter Johnsson