Flygplatsutveckling

Stockholm Skavsta flygplats är en internationell flygplats i Nyköping och Sveriges tredje största flygplats sett till antalet utrikesresenärer 2017. Den är också södra porten till Stockholmsregionen.

Läget är mycket bra med flyg, järnväg och djuphamn 20 minuter bort - som längst. Flygplatsen är därför en viktig del av lösningen på Stockholmsregionens trafikutmaningar. Med Ostlänken blir tillgängligheten till och från södra Stockholm ännu bättre.

Regionförbundet Sörmland, Nyköpings kommun och Stockholm Skavsta flygplats driver tillsammans satsningen på Stockholm Skavsta Flygplats – södra porten till Stockholmsregionen. Målet är att visa att flygplatsen är en lösning på Stockholmsregionens infrastrukturutmaningar och på regionens behov av flygplatskapacitet.

Vilken roll bör Stockholm Skavsta flygplats ha för flygets utveckling i Sverige? Det handlar bland annat om den nationella flygstrategin, frågan om flygskatterna och vilka behov Storstockholm har av flygplatskapacitet.

På den här webbplatsen kan du följa de viktiga frågorna om flyg och infrastruktur på nationell nivå. Du hittar också material om arbetet med att utveckla flygplatsen och närområdet till internationell nod och företagspark.

Här är länken till webbplatsen om utvecklingsarbetet Stockholm Skavsta flygplats.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-01-17
Sidansvarig: Christina Johansson