Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Nyköpings besöksnäringsstrategi

Nyköpings kommun och företag inom besöksnäringen har tillsammans tagit fram en strategi för hur turismen och besöksnäringen kan växa i Nyköping. Här kan du läsa hur ditt företag kan haka på strategin. Se hela strategin och handbok i länklistan.

Våren 2017 inleddes uppdateringen av strategin för att vässa oss inför framtiden

Tillsammans med dig som jobbar i Nyköpings besöksnäring vill vi utveckla strategin.

Vi vill lägga till

  • Vad är Nyköping? Berättelsen om Nyköping
  • Hur och vad kommunicerar vi? Varumärket och löften
  • Former för vårt gemensamma värd- och ambassadörsskap i Nyköpingsakademien

Var med i arbetet - välkommen på workshops!

Sista workshopen då vi syr ihop allt vi kommit fram till!

När: Workshop 3, onsdag  23 augusti kl 10-13

Plats:
Näringslivets hus

Fia Westerberg från Service Academy kommer att processleda uppdateringen av strategin. Fia är en av Sveriges främsta utbildare inom service- och ledarskapsområdet och mest uppskattade föreläsare inom service- och ledarskapsområdet. På meritlistan finns bland annat uppbyggandet av SJ:s och Parks & Resorts serviceakademier. 

Anmäl dig här 

Fyll i att du kan närvara vid nedanstående tillfälle

Bakgrund

Vad är egentligen Nyköpings besöksnäringsstrategi?

- Strategin bygger på vår gemensamma stolthet för Nyköping, säger Berit Christoffersson, turistchef i Nyköpings kommun. Vi vill ta tillvara på alla goda krafter för att bygga varumärket Nyköping som turistkommun ännu starkare.

Grunden i strategin är ett antal fokusområden som Nyköping anses ha bäst förutsättningar för att få en framgångsrik besöksnäring:

  • Evenemang, idrott och uteliv (Evenemang och idrott + Natur och Äventyr)
  • Fokusområde Sörmlands Mathuvudstad
  • Fokusområde Skavsta - 7 minutes away
  • Fokusområde Kultur- och weekendstaden
  • Fokusområde Nyköping - en plats för möten

Fokusområdena är framtagna i en SWOT-analys gjord av en arbetsgrupp med representanter från hotell och restauranger i Nyköping samt tjänstemän från Nyköpings kommun. Strategin gäller mellan 2015-2017 och ska hjälpa Nyköping att i den tuffa konkurrens som råder bli en ännu mer attraktiv och framgångsrik destination med ett ökande antal turister.

Nyköpings strategimål följer till stor del Sörmlandsstrategin och "Vägen mot en fördubblad omsättning 2023". Strategin ska kunna användas som ett stöd för företag inom besöksnäringen i deras utvecklingsarbete.

- Vi måste även hitta former för samarbeten med närliggande kommuner som kompletterar våra fokusområden. Tillsammans kan vi få ett mycket positivt erbjudande för turister och besökare, säger Mikael Wulff, ordförande i Visit Nyköping.

I strategin är Nyköpingsborna en betydelsefull målgrupp och syftet är att fånga upp stolthet över allt som händer i Nyköping.

– Vi vill uppmuntra de som bor här att rekommendera Nyköping som besöksmål för släkt och vänner, säger Berit Christoffersson.
Ett antal aktiviteter ska kopplas ihop med varje fokusområde för att nå målen i strategin.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-08-17
Sidansvarig: Maria Säfverblad