Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden är myndighetsutövning och verksamheter för äldre personer och funktionsnedsatta, inklusive psykiskt funktionsnedsatta.

Myndighetsutövningen omfattar bland annat att utreda, bedöma och besluta om äldres och funktionsnedsattas behov av olika insatser. Sådan behovsprövning sker dels enligt gällande författningar och dels enligt av nämndens tagna riktlinjer inom resp område.

Detta är nämndens ansvarsområde:

 • Hemtjänst
 • Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende
 • Dagverksamhet för dementa
 • Gruppboende och serviceboende för funktionsnedsatta
 • Daglig verksamhet och sysselsättning
 • Personlig assistans
 • Färdtjänst, bostadsanpassning och hjälpmedel
 • Förvaltning av taxor, avgifter och hyror inom området
 • Myndighetsutövning
 • Hälso- och sjukvård hos nämndens interna och externa vårdgivare
 • Hemsjukvård
 • Social och medicinsk tillsyn inom nämndens verksamheter
 • Uppsökande verksamhet

 
Sammanträdestider 2018

Datum Tid Plats
1 februari kl. 13.30 Stadshuset, sal B
8 mars kl. 13.30 Stadshuset, sal B
19 april kl. 13.30 Stadshuset, sal B
31 maj kl. 13.30  Stadshuset, sal B
30 augusti kl. 13.30 Stadshuset, sal B
4 oktober kl. 13.00 Stadshuset, sal B
29 november kl. 13.30 Stadshuset, sal B


Observera
att tiderna är preliminära. Definitiv plats och tid meddelas i kallelsen.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-01-15