Valnämnden

Valmämnden ansvarar för genomförandet av allmänna val och folkomröstningar på lokal nivå.

Till valnämndens uppgifter hör bland annat att utse röstmottagare, ordna vallokaler och se till att det finns valmaterial vid allmänna val, val till EU-parlamentet och eventuella folkomröstningar.

Valnämnden sköter sina uppgifter i nära samarbete med länsstyrelsen. Ansvarig på riksnivå är den statliga Valmyndigheten.

Nästa allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige hålls i september 2018. Val till EU-parlamentet hålls nästa gång 2019.

Valnämndens ledamöter

Valnämnden i Nyköpings kommun består av 4 ledamöter och 4 ersättare och utses av kommunfullmäktige. Här kan du hitta information om Valnämndens ledamöter.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-05-31
Sidansvarig: Tomas Wieslander