Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden har ansvar för det  offentliga skolväsendet efter grundskolenivå, arbetsmarknads och integrationsinsatser. 

Detta är nämndens ansvarsområde:

 • Gymnasieskola
 • Särskola på gymnasienivå
 • KomVux
 • Vuxenutbildning
 • Särvux
 • Frågor rörande högskolor och uppdragsutbildning
 • Skolhälsovården och elevvårdsverksamhet inom gymnasieskolan.
 • Ungdomsmottagningen
 • Feriepraktik
 • Arbetsmarknad
 • Integration


Sammanträdesdagar 2018

Datum Tid Plats
24 januari kl. 13.30 Stadshuset, sal B
14 mars kl. 13.30 Stadshuset, sal B
2 maj kl. 13.30 Stadshuset, sal B
13 juni kl. 13.30 Stadshuset, sal B
5 september kl. 13.30 Stadshuset, sal B
24 oktober kl. 13.30 Stadshuset, sal B 
12 december kl. 13.30 Stadshuset, sal B

 

Observera att tiderna är preliminära. Definitiv plats och tid meddelas i kallelsen.

Handlingar till nämndens sammanträden finns i Stadshusets reception.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-01-15
Sidansvarig: Torbjörn Ekman