Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Socialnämnden

Socialnämnden har det samlade ansvaret för bl.a. myndighetsutövning och insatser inom individ- och familjeomsorg.

Ansvarsområdena regleras av ett tiotal olika lagar varav socialtjänstlagen är den viktigaste.

Detta är nämndens ansvarsområde:

  • Barn, ungdom och familj
  • Missbruk- och beroendevård
  • Ekonomiskt bistånd
  • Ekonomisk rådgivning
  • Familjerätt
  • Familjerådgivning
  • Våld i nära relation
  • Ensamkommande barn
  • Serveringtillstånd

Sammanträdesdagar 2017

Datum

Tid

Lokal

2 februari kl. 13.30 Stadshuset, sal B
16 mars kl. 13.30 Stadshuset, sal B
4 maj kl. 13.30 Stadshuset, sal B
8 juni kl. 13.30 Stadshuset, sal B
31 augusti kl. 13.30 Stadshuset, sal B
5 oktober kl. 13.30 Stadshuset, sal B
7 december kl. 13.30 Stadshuset, sal B


Sammanträdesdagar 2018

Datum

Tid

Lokal

8 februari kl. 13.30 Stadshuset, sal B
15 mars kl. 13.30 Stadshuset, sal B
26 april kl. 13.30 Stadshuset, sal B
7 juni kl. 13.30 Stadshuset, sal B
6 september kl. 13.30 Stadshuset, sal B
11 oktober kl. 13.30 Stadshuset, sal B
6 december kl. 13.30 Stadshuset, sal B


Observera
 att tiderna är preliminära. Definitiv plats och tid meddelas i kallelsen.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-12-13
Sidansvarig: Anna Ulf