Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Lokala säkerhetsnämnden

Den lokala säkerhetsnämnden har till uppgift att ge allmänheten insyn i säkerhetsarbetet i de kärntekniska anläggningarna på Studsvik.

Lokala säkerhetsnämnden vid Studsvik ska särskilt följa anläggningens kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbete.

Nämnden ska

  • inhämta information om dels det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbete som har utförts eller planeras vid Studsvik och dels planeringen av beredskapen mot kärntekniska olyckor vid anläggningen.
  • ställa samman material för information om säkerhets- och strålskyddsarbetet och beredskapsplaneringen.
  • svara för information till allmänheten, myndigheter och institutioner på det lokala planet om säkerhets- och strålskyddsfrågor samt frågor om planeringen av beredskapen mot kärntekniska olyckor.

Personal från den kärntekniska anläggningen på Studsvik förser nämnden med erforderlig information. Vid nämndens sammanträden deltar en representant från Studsvik.

Protokoll, reserapporter, verksamhetsberättelser och ledamöter

Sammanträden 2017

Datum Tid Lokal
17 februari kl. 09:00 Stadshuset, sal B
19 maj kl. 09:00 Studsvik
15 september kl. 09:00 Stadshuset, sal B
8 december kl. 10:00 Stadshuset, sal B

 

Observera att tiderna är preliminära. Definitiv plats och tid meddelas i kallelsen.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-03-09
Sidansvarig: Gunbritt Lindfors