Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

För politiker

Här finns samlad information till dig som är politiker i Nyköpings kommun.

Vi på Kommunledningskansliet har i uppdrag att ge stöd och sakkunskap åt kommunens politiska ledning, råd och utskott.

När du börjar ditt uppdrag som politiker

 • PUL-Information - Viktig information om utläggning av personuppgifter på hemsidan (PUL) - Personuppgiftslagen
 • Personuppgifter - Fyll i denna blankett avseende kontaktuppgifter så snart du fått besked om ditt politiska uppdrag och skicka in till Kommunledningskansliet. 
 • Intyg från arbetsgivaren - Be din arbetsgivare att fylla i blanketten om förlorad inkomst och specificera din timlön. Använd denna blankett och skicka in till Kommunledningskansliet. Om din timlön förändras så måste du lämna in en ny blankett. Är du egenföretagare och har svårt att styrka förlorad arbetsinkomst - fyll i samma blankett med din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). 
 • Bank/kontonummer för utbetalning av arvodenNyköpings kommun har Sörmlands sparbank som utbetalande bank för lön och arvoden. Löneenheten har inga bank/kontonummer i sina system, därför behöver du som politiker inte lämna in ditt bankkontonummer till Nyköpings kommun.

  Är du ny politiker behöver du först göra en kontoregistrering. Detta gör du via www.swedbank.se/kontoregister Du kan även få hjälp att registrera ditt konto via bankkontoret på Sörmlands Sparbank som finns på Västra Storgatan 9 i Nyköping, telefon: 0771-350 350 OBS! Ange att det gäller ett lönekonto.

  Om du byter bank och /eller kontonummer ska du själv göra ändringen hos Sörmlands Sparbank eller hos din egen bank. Se kontaktuppgifter här ovanför.

Löpande- under ditt uppdrag som politiker

 • Kallelser - Läs kallelsen innan ditt sammanträde. Kallelserna till Kommunfullmäktige (KF), kommunstyrelsen (KS) och nämnderna finns på www.nykoping.se/politik en vecka innan mötet. Övriga kallelser skickas ut via e-post eller brev.
 • Diarieföring - En stor del av kommunens handlingar ska vara offentliga enligt offentlighetsprincipen och behöver därför diarieföras.

  Får du muntliga synpunkter - skicka in dem. Eller om du tar emot skrivelser som rör kommunens verksamheter - lämna dem till registrator för bedömning och eventuell diarieföring.

Arvode

Representanter från alla partier i KF är med i arvodeskommittén som arbetar fram förslag till arvoden - som sedan beslutas i KF. Kommunalråd, partiernas gruppledare och de flesta nämndordföranden får heltidsarvode som politiker. 

Övriga politiker kallas fritidspolitiker och de får ett månatligt arvode för inläsning av material till politiska möten. Fritidspolitiker får också arvode för deltagande i sammanträden, max 1000 kronor/dag. Arvoden för förlorad arbetsinkomst och resersättning kan också betalas ut i vissa fall. Reseräkning för förtroendevalda i KF dukas på sammanträdet.

Läs mer i arvodesreglementet.

 • Närvaro - Vid de flesta sammanträden fylls en närvarolista i under mötet. Närvaron vid möten ger grund till arvode. Läs mer i Arvode nedan.
 • Förlorad arbetsförtjänst - Du måste bekräfta att du varit med på möte och inte jobbat under mötestiden genom att fylla i blankett för förlorad arbetsförtjänst för varje möte. Lämna ifylld blankett till mötets sekreterare alternativt till Kommunledningskansliet eller i Stadshusets entré.
 • Resor - För att boka resa i ditt uppdrag som politiker går du till kommunens intranät IN och bokar via formuläret som finns där. För resa som är förenad med förtroendeuppdraget utgår resekostnadsersättning och traktamente enligt kommunala reseavtalet med undantag av bilersättning som utgår enligt RSV´s anvisningar för skattefri ersättning. 

iPad = läsplatta

Som politiker i Nyköpings kommun får du låna en Ipad, beroende på vilket uppdrag du har. Du får låna din Ipad av Kommunledningskansliet, som lämnas ut av IT-enheten. 

Läs mer om iPads för politiker.

E-post för politiker

Du som politiker får en egen nykoping.se-epostadress (till exempel lars.larsson@nykoping.se) med anledning av att du har ett förtroendeuppdrag i Nyköpings kommun. 

Läs mer om e-post för politiker.

Komma in i Stadshuset

Stadshusets huvudentré är öppen klockan 8.00-17.00 varje vardag. Du som politiker och också tjänstemännen ska använda personalingången på Stadshusets baksida, Västra Kvarngatan 33, utanför dessa tider. Släpp inte in någon som inte har passerkort via personalingången. Besökare till kvällsmöten ska tas emot av någon som har passerkort.

Gruppledare i Rådhuset

Minoritetens gruppledare sitter i Rådhuset nära Stadshuset. Du som sitter här får ett passerkort som ger tillträde till både Rådhuset och Stadshuset.

Sammanträden

Ändring av kontakt- och personuppgifter

Vid adressändring eller ändring av andra personuppgifter, till exempel telefonnummer eller e-postadress, är det viktigt att du meddelar ändringarna till kommunledningskansliet på kommun@nykoping.se.

Att avsluta sitt uppdrag som politiker

Så här gör du om du vill avsäga dig ditt uppdrag som politiker, innan mandatperioden är slut. Välj ett av följande alternativ: 

Skriv ut blanketten, signera och sänd till Kommunledningskansliet

 

Din avsägelse hanteras sedan på nästkommande sammanträde i Kommunfullmäktige.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-12-12
Sidansvarig: Anna-Karin Lindblad