Vägarbete på Hemgårdsvägen

Ombyggnationen längs Hemgårdsvägen för ny gång- och cykelbana har påbörjats, och periodvis kommer det att vara begränsad framkomlighet längs gatan.

En ny gång- och cykelbana ska byggas mellan Västra viadukten och Gripenskolan för att säkra Gripenskolans elever när de tar sig till och från skolan. Idag uppfyller gatan inte helt de krav som ställs på trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister. Övergångsställena längs gatan är inte hastighetssäkrade och uppfyller därmed inte kraven i Nollvisionen för trafiksäkerheten.

Planerade åtgärder längs Hemgårdsvägen är bland annat en gång- och cykelbana, hastighetsreducerade avsmalningar och mittrefuger, förnyad gatubelysning och förbättrad tillgänglighet för funktionshindrade. Läs mer om planerade åtgärder under Relaterad information till höger.

Har du frågor eller synpunkter, då är du välkommen att kontakta:

Almir Malkoc, Projektledare. Tfn 0155 24 85 78
Hans Nilsson, Trafikplanerare. Tfn 0155 24 81 20
Olov Sjöblom, Trafikingenjör. Tfn 0155 24 81 68

 

 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2010-05-28
Sidansvarig: Anneli Wirf