Sociala medier för bättre medborgardialog

Måndag 24 januari fattade kommunstyrelsen beslut om riktlinjer för Nyköpings kommuns närvaro i sociala medier. Sociala medier, som exempelvis Facebook, ses som en kanal för dialog med medborgare, precis som telefon och e-post.

En rad verksamheter i kommunen som exempelvis Culturum och familjecentralerna använder redan Facebook i dialogen med medborgaren. Riktlinjerna med tillhörande rutin syftar till att stärka och samordna närvaron i sociala medier. De är baserade på den kunskap som finns inom området just nu, exempelvis Sveriges kommuner och landstings riktlinjer för sociala medier.

Inom kort startar Nyköpings kommun en övergripande sida på Facebook för kommunens dialog med medborgare. Olika frågor kan behandlas där. Det ska vara enkelt och snabbt för medborgaren att kommunicera med Nyköpings kommun och då är sociala medier ytterligare ett verktyg. Kommunens mål är att stärka Nyköpings kommuns varumärke och bidra att Nyköping uppfattas som en kommun som ger god service till medborgaren.

- Det är roligt att vi nu kan ta steget fullt ut och bli aktiva i sociala medier och finnas på ytterligare en plats där medborgarna finns, säger Urban Granström, Kommunstyrelsens ordförande.

Ytterligare information finns i dokumenten Riktlinjer för IT-resurser och Rutin för användning av sociala medier.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2014-06-17
Sidansvarig: Anna Malm