Samråd om många byggplaner i sommar

Under sommaren är många detaljplaner för nybyggnation ute på så kallat samråd eller utställning. Passa på att lämna dina synpunkter på förslagen.

Måndag 4 juli började samrådstiden för flera detaljplaner, bland annat nya hyreshus i Rosenkälla. Under samrådstiden kan du lämna synpunkter på förslagen, innan de bearbetas vidare till färdiga förslag.

Med hänsyn till sommar- och semestertider har de flesta planförslagen en längre samrådstid än tre veckor som är normalfallet. Det innebär att du kan lämna dina synpunkter i flera ärenden ända fram till mitten av augusti. 


I Stadshusets foajé hänger alla planförslag under den tid som du kan lämna synpunkter på dem.

Titta på förslagen på Culturum eller i Stadshuset

Alla förslag finns här på nykoping.se samt på Culturum och i Stadshusets foajé.

Bland annat har Nyköpingshems planer på 20 nya hyreslägenheter vid gamla bensinstationen vid Ängstugevägen. Förslaget innebär en enkel bebyggelse på två till tre våningar med bland annat trafikskyddad innergård mot söder.

Detaljplanen för den nya tennishallen är också ute på utställning. Sedan samrådet i maj har detaljplanen omarbetats på några punkter, bland annat har gång- coh cykelvägen förtydligats. Tennishallen placeras vid nuvarande utomhusbanor.

Ännu inget beslut om tornhus i hamnen

Peab Bostad AB har föreslagit att bygga ett tornhus med 18 våningar på östra sidan av hamnen, Nämnden skulle hantera ärendet den 21 juni, men tog inte beslut vid sitt sammanträde utan lät ärendet dras ur.

Andra byggplaner:

  • 20 nya tomter för småhus i Tängsta, Stigtoma
  • ca 40 nya tomter för småhus vid Bönsta, intill nuvarande villor i Krikonbacken och Harg
  • Hotell vid Oppeby
  • Parkeringshus vid Högbrunn (se även tidigare nyhet)

Du hittar alla pågående planarbeten och samrådstider under "Planering och utveckling".

 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2011-07-04
Sidansvarig: Johanna Lindquist