P-avgifter höjs för att förbättra miljön i stadskärnan

Den 24 september tog Nyköpings kommuns bygg- och tekniknämnd beslut om en ny zon-indelning och höjda avgifter för parkering. Beslutet är en del av den parkeringsstrategi som beslutades 2011.

- Det långsiktiga målet är att förbättra miljön och trivseln i stadskärnan, säger Carl-Åke Andersson, ordförande i Bygg- och tekniknämnden. Det här beslutet är en del i den strävan. Vi får vi större omsättning på parkeringsplatserna i stadskärnan och ett tydligare parkeringssystem.

I Nyköpings stadskärna är det mycket trafik och flera centrala parkeringar har långa parkeringstider och relativt låga avgifter. På vardagarna fylls platserna tidigt av personer som parkerar hela dagen. Handelns kunder och andra besökare har då svårt att hitta lediga platser. Genom att få fler långparkerare att parkera utanför stadskärnan och fler att välja buss, cykel och samåkning vill Nyköpings kommun få större omsättning på de mest centrala platserna samtidigt som miljön och trivseln i stadskärnan förbättras.

Förändringar från den 1 januari 2014.

Centrum blir tydligare indelat i två zoner, där den inre zonen i stadskärnan får en högre kostnad och den yttre en lägre kostnad.

  • Parkeringsavgifterna höjs och tiderna kortas på parkeringsplatserna i stadskärnan. Avgiften höjs till 12 kronor i timmen jämfört med 6 kronor idag. Maxtid för parkering blir 3-4 timmar. Det gäller exempelvis parkeringarna vid Culturum, Ambrosia, Mejeriet (vid korsningen Fokungavägen/Västra Kvarngatan.) och parkeringsgaraget på Brunnsgatan.
  • Möjlighet att parkera längre tid utanför stadskärnan. Den som ställer bilen utanför stadskärnan kommer att betala mindre än i stadskärnan och kunna parkera längre. Avgiften blir 6 kronor i timmen. Det gäller exempelvis parkeringarna vid Vips-grillen, Östra Längdgatan i hamnen, Repslagaregatan och tågstationen.
  • Tillstånd att parkera gratis tas bort. Nyttokort i form av handikapptillstånd, boendeparkering och tillfälliga tillstånd för hantverkare kommer att finnas kvar. De tillstånd för gratis- eller billigare parkering som kommunen delat ut tas bort. Tillstånden har bidragit till att parkeringsplatserna i stadskärnan fyllts snabbt och varit upptagna längre tid. Nyköpings kommun vill på det här sättet inte särskilt gynna bilåkande framför andra mer miljövänliga sätt att färdas.
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2013-09-25