Östra Storgatan får ny vattenledning

Onsdag 14 augusti börjar Nyköpings kommun att byta ut vattenledningen på Östra Storgatan. Det innebär att Östra Storgatan mellan Behmbrogatan och St. Annegatan stängs av fram till slutet av augusti.

Bytet är en del i Nyköpings kommuns långsiktiga arbete med att förnya ledningsnätet.

– Kommunen har som mål att byta ut en procent av ledningsnätet per år, berättar stf va-chef Per Lundgren. Vår förhoppning är att det ska minimera störningar och säkra en god vattenförsörjning och kvalitet även i framtiden.

Arbetet med ledningen på den här sträckan utförs av Scandinavia VA-teknik och beräknas vara klart i slutet av augusti. Trafiken leds om via Repslagarebron.

Alla berörda fastigheter kommer att försörjas med vatten via en provisorisk ledning. I samband med arbetet finns det risk för missfärgat vatten i området.

Råd vid missfärgat vatten

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2013-08-07