Kommunstyrelsen 31 oktober

Kommunstyrelsen i Nyköping sammanträdde måndag 31 oktober och tog bland ställning till ett förslag om samordning av kommunens evenemangsverksamhet.

De borgerliga ledamöterna yrkade på avslag på samordningen av evenemangsverksamheten men fick inget gehör för detta. De reserverade sig därför mot beslutet. Ärendet avgöras av kommunfullmäktige.

På dagordningen stod också förslag till bidrag till föreningar för upprustning av samlingslokal och breddning av medlemsrekrytering. Planprogrammet för den nya stadsdelen Dammgruvan ska gå ut på samråd.
Läs mer om vilka ärenden som togs upp och förslag till beslut via länken till höger.

 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2011-10-25
Sidansvarig: Lars-Göran Bergman